Filologia angielska i filologia germańska - studia pierwszego stopnia

Na studia pierwszego stopnia - licencjackie - kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników testu kompetencji językowej. Test leksykalno-gramatyczny obejmuje swoim zakresem materiał szkoły średniej.
Bez konieczności przystępowania do testu kompetencji, do wyczerpania wolnych miejsc, przyjmowani na studia są kandydaci posiadający jeden z poniższych dokumentów:

1) Studia pierwszego stopnia – specjalność: filologia angielska
(1) "Nowa Matura":
(a) Zdany język angielski na poziomie rozszerzonym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym – powyżej 35%), lub
(b) Zdany język angielski na poziomie podstawowym – (wymagany wynik na świadectwie maturalnym – powyżej 80%)
(2) Certyfikat na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
(3) Potwierdzenie zdanego egzaminu wstępnego na odpowiedni kierunek filologiczny w innej uczelni wyższej,
(4) Udział w finale Olimpiady języka angielskiego.

2) Studia pierwszego stopnia – specjalność: filologia germańska

(1) "Nowa Matura" — zdany język niemiecki na poziomie podstawowym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym – powyżej 80%),
(2) Certyfikat na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
(3) Potwierdzenie zdanego egzaminu wstępnego na odpowiedni kierunek filologiczny w innej uczelni wyższej,
(4) Udział w finale Olimpiady języka niemieckiego.

Wymagane dokumenty: 
a) formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), 
c) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
d) 2 fotografie (37 mm x 52 mm),