Anglistyka | GermanistykaEkonomiaPedagogikaStudia OnlineStudia Podyplomowe

 

 

 

WSL to jedna z niewielu Uczelni w Polsce, która w programach nauczania uwzględnia metody i techniki coachingowe. Przyświeca nam myśl, że rozwój kompetencji miękkich to najlepsza inwestycja, jaką można zrealizować. Kiedy nasz student staje się bardziej atrakcyjny dla pracodawców, nie tylko przestaje go dotyczyć bezrobocie – ale dostaje coraz atrakcyjniejsze propozycje pracy.

 

AIP - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to ogólnopolska fundacja, której głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości wśród Polaków. Wyraża się to przede wszystkim przez umożliwienie beneficjentom prowadzenia działalności (pionu w AIP) na preferencyjnych zasadach.