Partnerzy


Vitalis GmbH

Vitalis jest niemiecką firmą mającą swoją siedzibę w Schkeuditz niedaleko od Lipska, regionalnego centrum biznesu, przemysłu i transportu. Od 1997 roku VITALIS działa, jako organizacja przyjmująca i pośrednicząca w projektach wymian i staży programu Leonardo da Vinci. W tym czasie firma przyjęła i przygotowała różnego rodzaju staże dla około 2000 uczniów i ekspertów z państw członkowskich UE jak również krajów stowarzyszonych. Celem Vitalis jest organizowanie staży zawodowych, które wychodzą naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczestników i dają im szansę zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz rozwinięcie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych. Pozwala to uczestnikom być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy w przyszłości. Dzięki współpracy z władzami miasta Lipska, z Izbą Handlowo - Przemysłową oraz ponad 200 firmami partnerskimi w regionie Lipsk-Halle, Vitalis jest w stanie zorganizować praktyki zgodnie
z oczekiwaniami i preferencjami beneficjentów i uczestników. Zaangażowanie Vitalis zostało docenione przez Komisję Europejską. Dwukrotnie firma otrzymała nagrodę za "Najlepsze Praktyki".

 

The Heritage Private School and Institute

The Heritage Private School and Institute to instytucja edukacyjno-szkoleniowa, która posiada ogromne doświadczenie z zakresu realizacji europejskich projektów edukacyjnych, w tym projektów przeznaczonych dla nauczycieli i trenerów (liczne projekty mobilności LdV, Grundtvig, Comenius, etc.). Heritage ma trzy główne obszary działań:

a) kształcenie ustawiczne - w swojej ofercie edukacyjnej ma szereg kursów i szkoleń dla osób dorosłych, które umożliwiają osobom zatrudnionym uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
b) lokalna działalność edukacyjno-szkoleniowa, w tym współpraca z licznymi przedsiębiorstwami na lokalnym rynku pracy; promowanie idei mentoringu w kontekście szkoła-rynek pracy,
c) edukacja dorosłych, w tym nauczycieli i trenerów - liczne kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli oraz studentów pedagogiki.

Ponadto Heritage aktywnie wspiera innowacje i rozwój przez prowadzenie badań, prac, staży zawodowych, wymian kulturalnych i działań prospołecznych W 2010-2012 instytucja uczestniczyła w wielu projektach LdV, w tym z promotorami z Polski. Heritage posiada liczne partnerstwa szkoleniowe w ramach programu Comenius realizuje projekty wymian i staży w ramach LdV, jest partnerem w projekcie pilotażowym LdV dotyczącym strategii opracowania ścieżki kompetencji dla uczniów nauczycieli/trenerów zawodowych w Europie.


< Opis projektu                  Formularze >                 Regulamin >