Współpraca krajowa

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie prowadzi współpracę z następującymi instytucjami:1. Ministerstwo Edukacji Narodowej

2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

4. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

5. Śląskie Kuratorium Oświaty

6. Uniwersytet Opolski

7. Urząd Miasta Częstochowa

8. Urząd Miasta Myszków

9. Samorządowy Ośrodek Szkolenia Nauczycieli - SOD Częstochowa

10. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

11. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

12. Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club

13. inMedia Polska Sp. z.o. Wrocław

14. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" sp. z o.o

15. Wydawnictwo dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

16. Wydawnictwo Oxford University Press

17. Wydawnictwo Pearson Longman

18. Wydawnictwo Szkolne PWN - z nami wydasz swoją książkę rozpisani.pl

19. Licea ogólnokształcące w Częstochowie

20. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Częstochowie

21. Szkoły Podstawowe w Częstochowie

22. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodzku

23. Gazeta Wyborcza

24. Firmy z regionu częstochowskiego