Gamifying Academic English Skills in Higher Education: Reading Academic English App

AGREEMENT NUMBER – 2016-1-ES01-KA203-025164

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie aplikacji, która będzie pomagać studentom w rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie akademickim. Aplikacja będzie nazywać się StratApp i będzie miała formę gry. WSL w ramach projektu współpracuje z uczelniami z Hiszpanii i z Francji. Wspólnie przeanalizujemy potrzeby studentów kierunków filologicznych na podstawie ankiet przeprowadzanych ze studentami w zakresie zwyczajów i dobrych praktyk związanych z umiejętnością czytania w języku angielskim. Wyniki i dogłębna analiza ankiet pozwolą nam na stworzenie aplikacji dopasowanej do potrzeb studentów. Zadania będą na różnych poziomach, od A2 do B2, jak również zadbamy o to, aby były zróżnicowane pod względem tematyki i typów zadań.  Skupimy się na różnych strategiach związanych z rozwijaniem umiejętności czytania, uwzględnimy również ćwiczenia na słownictwo. Wszystkie typy ćwiczeń będą zrealizowane w formie gry. Przewidywane zakończenie projektu to 2019 rok.

Studenci WSL będą jednymi z pierwszych, którzy będą mogli przetestować wersje pilotażową aplikacji.

stratapp.eu

https://www.facebook.com/StratApp0/