Zasady rekrutacji

I ETAP: 

ZŁOŻENIE WYMAGANEJ DOKUMENTACJI: 

  1. Formularz zgłoszeniowy, zdjęcie
  2. Europass - CV  w języku obcym (0-10 pkt)
  3. List motywacyjny w języku obcym (0-5 pkt)
  4. Kserokopia dyplomu
  5. Kserokopia dowodu osobistego
  6. Formularz danych bankowych do rachunku Euro

Ostateczny termin: 15.10.2014

Ocena na dyplomie

 Liczba punktów

3.0

10

3.5

20

4.0

30

4.5

40

5.0

50

W przypadku bardzo dużej ilości chętnych będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne, o których kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.