Możliwości wyjazdu

KRAJ

TERMIN

JĘZYK

ILOŚĆ MIEJSC

Włochy

listopad 2014

angielski

5

Portugalia

listopad 2014

angielski

5

Portugalia

listopad 2014

niemiecki

5