< Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Lingwistycznej
28.04.2013 15:24 Wiek: 2 yrs
Kategoria: Wydarzenia 2013

KONFERENCJA NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Tegoroczna edycja Konferencji koncentruje się wzorem lat poprzednich na problematyce nauczania języka obcego w przedszkolu, klasach młodszych szkoły podstawowej oraz związanych z nią wyzwaniach i potrzebach oświatowych.


Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia

Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

Światową Organizacją Wychowania Przedszkolnego OMEP

oraz pod patronatem wydawnictw:

ŻYCIE SZKOŁY,  WYCHOWANIE  w  PRZEDSZKOLU,  NOWA ERA, POLIGLOTA

zapraszają do udziału w

IX KONFERENCJI NAUKOWO-METODYCZNEJ

na temat:

Nauczania języków obcych dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 Częstochowa, 16 - 17 maja 2013 r.

Tegoroczna edycja Konferencji koncentruje się wzorem lat poprzednich na problematyce nauczania języka obcego w przedszkolu, klasach młodszych szkoły podstawowej oraz związanych z nią wyzwaniach i potrzebach oświatowych. Adresatami Konferencji są zarówno teoretycy zagadnienia, praktycy-nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak również osoby zajmujące się organizacją i zarządzaniem w oświacie.

W bieżącym roku dyskusja dotyczyć będzie następujących obszarów w edukacji lingwistycznej dziecka:

  1. Edukacja językowa dzieci 6-letnich.
  2. Rozwijanie kompetencji czytania i pisania w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka.
  3. Specyfika funkcjonowania dziecka z trudnościami w nauce a edukacja językowa.
  4. Technologia informacyjna i komunikacyjna w nauczaniu języka obcego dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w dwudniowych obradach i warsztatach IX Konferencji. Planujemy rozbudowaną część warsztatową – forum wymiany doświadczeń praktycznych z zakresu wczesnoszkolnej i przedszkolnej edukacji językowej dzieci.

Koszt uczestnictwa wynosi: 100 zł (brutto).

Świadczenia dla uczestników: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, lunch w pierwszym i drugim dniu Konferencji, drobne upominki reklamowe.

Wszystkich uczestników prosimy o wypełnienie i nadesłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia w terminie do 30 kwietnia 2013 r. oraz dokonanie w tym terminie wpłaty na konto podane w zgłoszeniu.

Państwa Referentów prosimy o nadsyłanie zgłoszeń, tematów wystąpień oraz warsztatów wraz z krótkim abstraktem w terminie do 31 marca 2013 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej i dokładne określenie płatnika, dla którego wystawiona ma zostać faktura.

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w kwartalniku „POLIGLOTA”.

mgr Aleksandra Raźniak – sekretarz

WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA

ul. Nadrzeczna 7

 42-200 Częstochowa

 

e-mail: konferencja@wsl.edu.pl
www: www.konferencja.wsl.edu.pl