Application & Contact

Wyższa Szkoła Lingwistyczna (University College of Social Sciences)

ul. Nadrzeczna 7
42-200 Częstochowa

Contact:
Tel. (+48) 34 365 58 02
Fax. (+48) 34 324 59 12

General information and application: international@ucss.eu
Erasmus: international@wsl.edu.pl