Tłumaczenie - anglistyka - studia II stopnia

Studia tłumaczeniowe to nie tylko zdobywanie umiejętności językowych! W pewnym sensie umiejętność doskonałego posługiwania się co najmniej dwoma językami (również językiem polskim) to dopiero początek naszej pracy…

Tłumacz pisemny to nie maszynka, która wykuła na pamięć dwujęzyczny słownik i na zawołanie podaje odpowiedniki. Gdyby tak było, zawód ten wymarłby ponad 50 lat temu, kiedy podjęto pierwsze próby tłumaczenia maszynowego. 

Zanim odpowiemy na to pytanie, zastanówmy się, czym on nie jest. Na pewno nie jest miejscem, w którym wtłoczymy Ci w głowę dwujęzyczny słownik i nauczymy obsługiwać go z prędkością komputera. To nie na tym polega tłumaczenie pisemne. Zresztą studia tłumaczeniowe to nie tylko zdobywanie umiejętności językowych! W pewnym sensie umiejętność doskonałego posługiwania się co najmniej dwoma językami (również językiem polskim) to dopiero początek naszej pracy…

Czego potrzebuje prawdziwy tłumacz i czego spróbujemy cię nauczyć? Przede wszystkim zdobędziemy razem wiedzę ogólną o kraju i świecie niezbędną do rozkodowywania ukrytych aluzji, czyli odkrywania o co autorowi tak naprawdę chodziło. Spojrzymy na język jako żywy system, a tłumaczenie jako proces kierujący się pewnymi zasadami. Dzięki temu będziesz w stanie nie tylko odtworzyć garść „sztuczek”, ale będziesz przygotowany, by stawiać czoła nowym problemom, o jakich nie śniło się twoim wykładowcom. Z podobnych przyczyn rozwiniemy umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i selekcjonowania ich pod kątem przydatności, a ponieważ część zajęć będzie się odbywała w trybie on-line, będziesz zmuszony nauczyć się samodzielnej organizacji pracy. Nie pozostawimy cię jednak na pastwę technologii i nauczymy używać różnych narzędzi wspomagających proces tłumaczenia. Przede wszystkim mamy jednak nadzieję, że ukażemy ci tłumaczenie jako coś fascynującego, że uda nam się zaszczepić w tobie bakcyla, dzięki któremu posługiwanie się językiem nie będzie tylko beznamiętną, rutynową czynnością.

W konsekwencji przygotujemy Cię do pracy nad tłumaczeniami pisemnymi wszystkich typów - od tych najbardziej artystycznych po te najbardziej specjalistyczne. Gdybyś natomiast zechciał połączyć te kompetencje z umiejętnościami z zakresu tłumaczenia ustnego, zawsze możesz studiować dwie specjalności jednocześnie! (Także z jedną z nich w trybie podyplomowym.) 

 1. Kompetencje lingwistyczne:
  1. zaawansowana znajomość 2 lub 3 języków obcych,
  2. umiejętność skutecznej komunikacji, zwłaszcza rozumienia i tworzenia tekstów pisanych,
  3. umiejętność swobodnego poruszania się (rozpoznawania i tworzenia) różnych rejestrów i struktur tekstowych,
  4. umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji,
  5. umiejętność dokonywania pogłębionej analizy wypowiedzi i ich funkcji,
  6. umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,
  7. umiejętność posługiwania się narzędziami ułatwiającymi pracę z językiem,
  8. podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego
 2. Kompetencje tłumaczeniowe:
  1. umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów wszystkich rodzajów tekstów (łącznie 150 godzin),
  2. umiejętność posługiwania się narzędziami wspomagającymi tłumaczenie (30 godzin),
  3. umiejętność stosowania teorii przekładu do rozwiązywania nowych niespotykanych do-tychczas problemów (30 godzin),
  4. umiejętność rozbudowywania tematycznych zasobów leksykalnych i zarządzania nimi (45 godzin)
  5. umiejętność identyfikowania własnych sprawności psycholingwistycznych i sposobów ich ustawicznego kształcenia,
 3. Kompetencje społeczne:
  1. umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,
  2. umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków,
  3. znajomość swoich silnych i słabych stron umiejętność pracy nad charakterem,
  4. świadomość etycznych konsekwencji własnych decyzji zawodowych,
  5. umiejętność przyjmowania odpowiedzialności za niewłaściwie podjęte decyzje,
  6. umiejętność negocjowania najlepszych warunków pracy, metody negocjacji,
  7. empatia językowa — pogłębione rozumienie intencji komunikacyjnych,
  8. umiejętność słuchania i porozumiewania się — werbalnego i niewerbalnego,
  9. umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów, umie-jętność dzielenia się obowiązkami i delegowania ich w pozycji zwierzchnictwa,
  10. gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,
  11. umiejętność planowania zadań


Geograficznie rzecz ujmując na terenie całej Polski, ale także za granicą, w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Przede wszystkim będą to:

 1. biura i agencje tłumaczeniowe (na zasadach stałej współpracy lub w charakterze „wolnego strzelca”),
 2. firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe,
 3. media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe),
 4. redakcje czasopism i gazet,
 5. wydawnictwa,
 6. instytucje kulturalne, instytucje badawcze,
 7. agencje rządowe i pozarządowe,
 8. fundacje, stowarzyszenia,
 9. każde inne miejsce, gdzie stykają się ze sobą różne kultury, różne języki i różni ludzie…

A może zdecydujesz się otworzyć własną działalność gospodarczą i mieć własne biuro?

 1. Infrastruktura
  • przestronny budynek w historycznej części miasta, w sąsiedztwie Katedry i Galerii Jurajskiej
  • nowoczesne i funkcjonalne laboratorium translacyjno-fonetyczne (choć tłumacze-nia pisemne go nie wymagają – może się przydać)
  • sala komputerowa
  • 3 sale multimedialne
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią
 2. Organizacja zajęć – studia online
  • Jeśli już pracujesz i nie możesz regularnie uczęszczać na studia, to ta forma studiowa-nia jest właśnie dla Ciebie. Jej istota polega na tym, że uczysz się na odległość, siedząc w wybranym przez siebie miejscu i nie musisz tak często pojawiać się na uczelni: w semestrze są tylko 2 zjazdy, choć może się okazać, że Twoja obecność będzie konieczna również w trakcie sesji egzaminacyjnej. Wiedzę zdobywasz wykorzystując komputer i Internet oraz specjalnie przez nas przygotowane kursy e-learningowe. Zawierają one materiały i treści dydaktyczne, które przy wykorzystaniu tradycyjnych form studiowania zostałyby Ci przekazane na zajęciach, w których musiałbyś uczestniczyć osobiście, pojawiając się na uczelni. Ty tymcza-sem sam organizujesz sobie naukę, siedząc w domu przed komputerem i sam decydujesz, kiedy to będzie, mając wyznaczony pewien przedział czasowy.

   Nauczycieli i innych studen-tów poznajesz w ciągu wspomnianych dwóch zjazdów oraz podczas sesji. Nie tylko zatem oszczędzasz czas i pieniądze, ale też uczysz się wykorzystania nowoczesnych technik pracy na odległość, planowania swoich zadań i samodyscypliny. Studia magisterskie (czyli studia drugiego stopnia) kończą się egzaminem dyplomo-wym i obroną pracy magisterskiej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister.