Dodatkowa rekrutacja na semestr letni 2019/2020!

Rozpocznij studia w czerwcu, ucz się online w wakacje

Od października zacznij kolejny semestr!

 

Nikt już nie ma wątpliwości, że epidemia nie skończy się z początkiem maja. Wszystko wskazuje na to, że nie skończy się także wraz z nastaniem okresu letniego. Wynalezienie ewentualnej szczepionki lub leku może potrwać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.  Nie oznacza to jednak, że trzeba bezczynnie czekać na lepsze jutro. Nawet w aktualnej, trudnej sytuacji można zaplanować swoją przyszłość. Musimy zmierzyć się ze zmieniającym się światem i zaprojektować dla niego alternatywę, ponieważ powrót do rzeczywistości sprzed epidemii może okazać się niemożliwy.

Kto sobie poradzi?

Osoby i biznesy, które w szybkim czasie są w stanie przenieść swoją aktywność zawodową do sieci internetowej. Żeby to jednak zrobić dobrze i skutecznie trzeba mieć doświadczenie i narzędzia. Niewielu może się tym pochwalić.

Życie przenosi się do sieci

Z powodu COVID-19 ludzka egzystencja już w znacznej mierze musiała przenieść się do sieci internetowej. Ten los spotkał m.in. edukację. Po ogłoszeniu epidemii, szkoły postanowiono zamknąć w pierwszej kolejności – od podstawowych po uczelnie wyższe. Kiedy okazało się, że powrót do nauczania w tradycyjnej formie nie jest w obecnej sytuacji możliwy, zdecydowano się wdrożyć edukację on-line. Lekcje lub wykłady próbuje się streamingować, udostępniać jako podcasty lub inne materiały cyfrowe. Chociaż pojęcie edukacji przez Internet nie jest niczym nowym, to nigdy dotąd nie było konieczności i potrzeby, żeby stosować ją w tak szerokim zakresie. Wielu zostało do tego zmuszonych dopiero po raz pierwszy. Wielu dopiero uczy się jak uczyć on-line. Wyższa Szkoła Lingwistyczna uczyć się nie musi, ponieważ kształci przez Internet już od kilkunastu lat oferując przez ten czas studia online na kierunkach filologicznych.

 

Korzystamy z platformy Moodle, obsługiwanej przez osoby z dużym doświadczeniem w nauczaniu przez Internet. Jest ona dostępna 24 godziny na dobę i zawiera gotowe, rozbudowane kursy e-learningowe do wszystkich przedmiotów z programu studiów, które są nieustannie udoskonalane. W każdym kursie udostępnione są różnorodne materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców wraz z odpowiednimi ćwiczeniami i zadaniami wspomagającymi proces nauczania. Kursy wyposażone są również w narzędzia do komunikacji z wykładowcami między samymi studentami oraz  do przeprowadzania zajęć w trybie zdalnym (np. webinaria).

Dzięki ciągłej dostępności materiałów na platformie każdy student może łatwo zaplanować swoją naukę, by nie kolidowała z innymi codziennymi obowiązkami. Setki studentów skorzystało już z oferty studiów online w Wyższej Szkole Lingwistycznej, uzyskując wykształcenie wyższe na kierunkach takich jak m.in.: Filologia angielska, Filologia germańska czy Pedagogika.

 

Nasza odpowiedź na zaistniałą sytuację

Dodatkowa rekrutacja na semestr letni 2019/2020 na studia ONLINE Filologia Angielska  i Filologia Germańską zarówno na I, jak i II stopień:

- możliwość zaliczenia I semestru studiów do końca września 2020 bez przyjazdów na uczelnię  (z rozpoczęciem nauki na platformie ONLINE jeszcze w czerwcu) oraz kontynuacji studiów na II semestrze od października 2020)

- nauka TYLKO w trybie zdalnym na platformie online WSL w okresie wakacyjnym (od czerwca do września, później jeśli sytuacja się unormuje będą tylko 2 zjazdy w semestrze) we własnym tempie, dostosowanym do potrzeb/możliwości studiującego - gotowe kursy online, profesjonalni wykładowcy z dużym doświadczeniem w pracy na platformie; możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi (webinaria, konsultacje)

duże oszczędności dzięki zerowym kosztom związanym z przylotami/przyjazdami/noclegami, itp.

Bezpieczna przyszłość

Umiejętność posługiwania się swoim doświadczeniem w pracy w trybie zdalnym jest dobrą inwestycją, która zaprocentuje także po zakończeniu epidemii. Świat zmierza bowiem do coraz większej cyfryzacji. Jeżeli potrafisz sprawnie działać w sieci a dodatkowo perfekcyjnie posługujesz się językiem angielskim, możesz być spokojny o swoją przyszłość. Wybierając naszą specjalizację - Lingwistyka stosowana z modułem pedagogicznym - możesz liczyć na zatrudnienie w szkołach językowych prowadzących zajęcia online. W naszej ofercie są ponadto specjalizacje: Język angielski w biznesie oraz  Tłumaczenia.

Masz umiejętności w pracy online? Gwarantujesz sobie i swojej rodzinie bezpieczną przyszłość finansową.

Jak się zapisać?

1.Wejdz na stronę: http://www.wsl.edu.pl/rekrutacja/

2. Wypełnij formularz online

3. Wymagane dokumenty (ich spis znajdziesz na naszej stronie: http://www.wsl.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/) zeskanuj i wyślij mailem: rekrutacja@wsl.edu.pl lub wyślij pocztą:

Dział Rekrutacji

Ul. Nadrzeczna 7

42-200 Częstochowa