Studia online czyli studia przez internet

Studia online

Czy wiesz, że według najnowszych badań przeprowadzonych wśród pracodawców, absolwenci studiów w formie online są coraz bardziej cenieni jako pracownicy? Dotyczy to przede wszystkim osób aplikujących na stanowiska kierownicze, ale nie tylko. Dla zatrudniającego jest to dowód samodyscypliny, efektywnego zarządzania czasem, determinacji, a także wysokiej motywacji. 

Studia online to atrakcyjna forma kształcenia, która umożliwia dostęp do naszej profesjonalnej kadry nauczycieli akademickich, oszczędzając czas i pieniądze studenta. Wyjątkowa możliwość zdobycia dyplomu licencjata oraz magisterskiego, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii edukacyjnych: dedykowanej temu celowi platformy oraz dodatkowych narzędzi np. wideokonferencji.

N@uka w sieci - wygodniejsza strona studiowania

 

Studia I stopnia (licencjackie) w formie online:

FILOLOGIA ANGIELSKA ONLINE:

 1. Nauczyciel języka angielskiego
 2. Lingwistyka stosowana 
 3. Język angielski w biznesie 
 4. Tłumaczenia

FILOLOGIA GERMAŃSKA ONLINE:

 1. Nauczyciel języka niemieckiego
 2. Lingwistyka stosowana 
 3. Język niemiecki w biznesie
 4. Tłumaczenia

PEDAGOGIKA ONLINE:

1. Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka uzależnień

2. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa


Studia II stopnia (magisterskie) w formie online:

FILOLOGIA ANGIELSKA ONLINE:

 1. Nauczyciel języka angielskiego
 2. Lingwistyka stosowana
 3. Język angielski w biznesie
 4. Tłumaczenie

FILOLOGIA GERMAŃSKA ONLINE:

 1. Nauczyciel języka niemieckiego
 2. Lingwistyka stosowana
 3. Język niemiecki w biznesie
 4. Tłumaczenie

PEDAGOGIKA ONLINE:

1. Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

2. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika rodziny

Studia online to atrakcyjna forma kształcenia, która umożliwia zdobycie pełnoprawnego wykształcenia i tytułu licencjackiego oraz magisterskiego przy znacznej oszczędności czasu i pieniędzy studenta. Wyjątkowa możliwość zdobycia dyplomu licencjata oraz magisterskiego, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii edukacyjnych: dedykowanej temu celowi platformy oraz dodatkowych narzędzi np. wideokonferencji.

Korzyści:
1.       Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich, z doświadczeniem w prowadzeniu edukacji przez Internet
2.       Atrakcyjne, interaktywne kursy — dostępne z każdego miejsca na świecie, o każdej porze.
3.       Możliwość samodzielnego zarządzania tokiem studiów.
4.       Niski koszt studiowania — tylko 2 zjazdy w semestrze (dodatkowo raz w roku zjazd w sesji egzaminacyjnej)

E-learning czy też edukacja przez Internet nie jest dzisiaj niczym odkrywczym. Od wielu lat na świecie właśnie w ten sposób kształci się zarówno na Uczelniach jak i w korporacjach. Oczywiście istnieje znacząca różnica pomiędzy e-learningiem akademickim a korporacyjnym: najprościej rzecz ujmując – e-learning korporacyjny to gotowe, bezobsługowe kursy i zagadnienia, których realizacja nie wymaga kontaktu ani z prowadzącym ani z pozostałymi uczestnikami szkolenia.

W Wyższej Szkole Lingwistycznej uważamy jednak, że komunikacja z prowadzącym i grupą są bardzo ważnym aspektem studiowania, dlatego u nas e-learning jest oparty na komunikacji, interakcji i krytycznej dyskusji. Niewielkie grupy, stały kontakt z prowadzącymi, praca zespołowa oraz projektowa to zalety kształcenia w WSL.
Co ciekawe, rok akademicki podzielony jest, w przypadku studiów online, na tygodnie, w których następują kolejno po sobie lub równolegle przedmioty z siatki programowej. Jednocześnie każdy student pracuje więc nad jednym czy dwoma przedmiotami a nie, tak jak w przypadku studiów tradycyjnych, nad wszystkimi przedmiotami w danym semestrze. Z jednej strony taki układ pozwala na równomierne rozłożenie pracy w roku akademickim,  z drugiej zaś pozwala na pełniejsze i bardziej zaangażowane uczestnictwo w każdym, konkretnym przedmiocie.
Zaliczenia i egzaminy, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, muszą odbywać się w siedzibie Uczelni. W większości przypadków zaliczenia będą odbywały się w czasie obu, semestralnych zjazdów, lecz może wystąpić konieczność uczestnictwa w sesji egzaminacyjnej.

P: Gdzie mogę złożyć dokumenty?

O: Dokumenty należy złożyć w dziale rekrutacji w głównej siedzibie uczelni przy ul. Nadrzecznej 7. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres: Dział Rekrutacji, ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa


P: Chciałbym zapoznać się z planem studiów. Gdzie mogę znaleźć wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie studiów online?

O: Plany studiów online znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.dziekanatonline2011.wsl.edu.pl

 

Poniżej znajduje się instrukcja odnośnie utworzenia konta i logowania na platformie