Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC to największa organizacja studencka na świecie.

Założona w Sztokholmie w 1948 roku i od tamtej pory zrzesza studentów zainteresowanych naukami ekonomicznymi lecz nie tylko. W chwili obecnej liczy ponad 50 000 członków z 85 krajów na ponad 800 uczelniach całego świata. Jest Stowarzyszeniem apolitycznym, edukacyjnym, niedochodowym oraz w całości zarządzanym przez nas - studentów. Osoby działające w AIESEC zajmują się prowadzeniem wymiany praktyk studenckich i wspierają działalność zapewniającą praktyczną wiedzę tysiącom naszych młodych praktykantów, co dostarcza niepowtarzalnych wrażeń i wiedzy naszym członkom.

Potęga i wpływ AIESEC wynika ze zróżnicowania jego działań. Aby połączyć te różne działania w jedną całość, zostały wytyczone globalne obszary zainteresowań. Stanowią one ogólne ramy, w których mieszczą się nasze działania. Obszary te AIESEC uznaje za najważniejsze dla wywierania wpływu społecznego:

  • odpowiedzialność społeczna,
  • zrozumienie międzykulturowe,
  • przedsiębiorczość,
  • wyższa edukacja i kształcenie,
  • informacja i społeczeństwo.

To co łączy wszystkie nasze działania to proces wymiany (lub proces kształcenia), poprzez który przyczyniamy się do rozwoju ludzi. Jesteśmy świadomi, że kilka różnych doświadczeń połączonych w jedno wywołuje duży wpływ na jednostkę. Największym z doświadczeń jakie dostarczamy jest szansa wyjechania na zagraniczną praktykę, z której korzysta corocznie 5000 młodych ludzi, na okres do 18 miesięcy spełniając się w jednym z trzech sektorów - biznesu, publicznym lub społecznym. Aby wzbogacić te doświadczenia tworzymy szanse integracji z lokalną społecznością, podjęcia jej wyzwań, oraz wsparcia przez członków naszych Komitetów Lokalnych. Globalne efekty naszej pracy pomagają nam zrozumieć część cech przywódcy - umiejętności, nastawienie, wartości - które nasza działalność rozwija w młodych ludziach.