SAMORZĄD STUDENCKI

Skład Samorządu Studenckiego na rok akademicki 2018/2019


Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Lingwistycznej działa na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2005 NR164, poz. 1364) oraz Statutu Uczelni. Poprzez swoje organa działa by reprezentować interesy Studentów przed władzami naszej Uczelni, a także na arenie lokalnej i ogólnopolskiej. Samorząd Studencki kładzie szczególny nacisk na inspirujące i kreatywne projekty. Dobre relacje ze społecznością studencką to dla członków Samorządu Studenckiego priorytet. Członkowie Samorządu pełnią swoje funkcje czysto społecznie i nie pobierają za ich pełnienie wynagrodzenia. Samorząd Studencki ma bardzo szeroki zakres obowiązków - od obrony praw studenta, kontrolowania jakości nauczania, pomocy socjalnej, dbania o studenckie potrzeby - po szerzenie kultury, wspieranie inicjatyw studenckich i organizację kół naukowych. Samorząd Studencki jest również zobowiązany do dbania o dobry wizerunek Uczelni i jej Studentów - zarówno krajowy, jak i międzynarodowy.

Napisz do nas! Czekamy na Ciebie i Twoje kreatywne pomysły!

 

Kontakt z Samorządem Studenckim

email: samorzad@wsl.edu.pl
tel:    +48 34 365 5802

 

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę studencką?

Jesteś twórczy, kreatywny i lubisz pracować w grupie?

Jeżeli tak - zaangażuj się w działalność Samorządu Studenckiego WSL! 

Potrzebujemy każdego, kto w odpowiedzialny i twórczy sposób podejdzie do działalności w organach Samorządu.

Jeśli szukasz inspirującego miejsca dla siebie, w którym możesz realizować swoje pasje i poznawać nowych ludzi - skontaktuj się z nami!

Napisz do nas lub zadzwoń:

Samorząd email: samorzad@wsl.edu.pl