Wyższa Szkoła Lingwistyczna podpisała umowę o współprace z Higher Educational Institution „Academy of Education” w Gruzji. Już niezadługo pierwsza grupa studentów przyjedzie do naszej uczelni w ramach programu Podwójny Dyplom.

W ramach programu współpracy międzynarodowej została również podpisana umowa z Międzynarodową Szkołą Edukacyjną.