Projekty Zagraniczne

Od początku działalności naszej Uczelni, a jest to ponad 20 lat, za jeden z głównych celów stawialiśmy umiędzynarodowienie. Wielokulturowość – tak charakterystyczna dla dzisiejszych czasów – jest atrybutem nowoczesnej, rozwijającej się uczelni. Międzynarodowe konferencje, warsztaty czy „European Week”, podczas których rozwijamy u naszych studentów i gości kompetencje miękkie, odkrywamy możliwości, jakie daje e-learning – to wydarzenia, które na stałe wpisały się w wielokulturowy charakter naszej Uczelni. Poza międzynarodowymi projektami takimi jak Program Erasmus czy Leonardo Da Vinci, prowadzimy autorskie projekty edukacyjne. Nasz ambitny plan to udostępnienie wszystkim chętnym studentom i wykładowcom edukacji na najwyższym europejskim poziomie. Nasz unikatowy program opiera się przede wszystkim na kształceniu umiejętności przydatnych w każdej pracy, czyli tzw. transferable skills. Temat ten jest podejmowany od lat przez wszystkie renomowane uczelnie na całym świecie.  Wyższa Szkoła Lingwistyczna jest jedyną uczelnią w Polsce oferującą program tak kompleksowy i dostosowany do wymagań europejskiego rynku pracy. Dzięki temu efektem naszych działań jest współpraca z ponad 50 partnerami akademickimi na całym świecie i stałe poszerzanie tego grona. Nasi studenci już od początku nauki w WSL mają okazję współpracować z ludźmi, którzy pochodzą z różnych kręgów kulturowych. Jest to nauka bezcenna wpływająca na cały proces edukacji współczesnego studenta.

Nasi Partnerzy