Struktura organizacyjna

mgr inż. Jarosław Kopera - Prezydent
mgr Bartosz Młodkowski - Wiceprezydent ds. Współpracy Międzynarodowej
mgr Tomasz Kuk - Wiceprezydent do spraw współpracy z Ukrainą
dr Edyta Sadowska - Rektor
dr Mateusz Dąsal - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
mgr Marzena Major - Prorektor ds. Studenckich
mgr Edyta Rozmarynowska - Prorektor ds. Kształcenia
mgr Dariusz Karmański - Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego