Struktura organizacyjna

Statut Wyższej Szkoły Lingwistycznej

 

Struktura Organizacyjna

mgr inż. Jarosław Kopera - Prezydent
mgr Tomasz Kuk - Wiceprezydent do spraw współpracy z Ukrainą
dr Edyta Sadowska - Rektor
dr Mateusz Dąsal - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
mgr Edyta Rozmarynowska - Prorektor ds. Kształcenia
mgr Dariusz Karmański - Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego