Kontakt

dyplom i czapka absolwenta Kontakt:

ul. Nadrzeczna 7

42-200 Częstochowa

tel. +48 (34) 365 58 02 wew. 111

e-mail: absolwent@wsl.edu.pl