Jakość Kształcenia Wyższej Szkoły Lingwistycznej

Kształcenie na jak najwyższym poziomie jest kluczową kwestią integralnego procesu nauczania w Wyższej Szkole Lingwistycznej. Zważywszy na ten aspekt Nasza Uczelnia przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia w obszarach edukacji, takich jak: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

W swojej wizji jakości kształcenia opieramy się przede wszystkim na aktach prawnych publikowane przez MNiSW, a które można znaleźć na stronie: AKTY PRAWNE w szczególności na Ustawie o Szkolnictwie Wyższym oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia ROZPORZĄDZENIE.

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi dokumentami wspierającymi budowanie jak najwyższej jakości kształcenia:


Poniżej znajdują się użyteczne linki dotyczące ww. problematyki: