Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Logo AIP

 

MASZ PASJĘ? ZAMIEŃ JĄ W BIZNES!

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to ogólnopolska fundacja, której głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości wśród Polaków. Wyraża się to przede wszystkim przez umożliwienie beneficjentom prowadzenia działalności (pionu w AIP) na preferencyjnych zasadach.

Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry POMYSŁ! Poprzez nasze działania chcemy zachęcać młodych ludzi do aktywnej i przedsiębiorczej postawy.

  • AIP daje podmiotowość prawną oraz obsługę księgową.
  • Otrzymujesz dostęp do fachowych porad prawnych.
  • Zapewniamy doradztwo, skuteczną promocję w mediach, pomoc w pozyskiwaniu zleceń a także bezpłatny udział w szkoleniach.
  • Beneficjenci mają możliwość skorzystania z wyposażenia biurowego AIP i sal dydaktycznych.

PUNKT BIZNESOWY AIP PRZY WSL:
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
ul. Nadrzeczna 7
pokój nr 001
AIP Częstochowa: tel. 34 32 50 313