Program coachingowo-mentoringowy "Filary Coachingu"

Coaching sprowadza się do umożliwienia sobie i innym dokonywania zmian w życiu osobistym i zawodowym. Ludzie zaczynają działać intensywniej, osiągają więcej, a przede wszystkim żyją pełnią życia. W życiowym dążeniu do sukcesu, szczęścia i spełnienia, coaching oznacza metodę, za pomocą której jedna osoba (coach) może wspierać postępy innej.

 

 

Głównym celem podyplomowych studiów na kierunku „Filary Coachingu” (The Cornerstone Coaching) jest przygotowanie studentów do prowadzenia sesji coachingowych oraz wykorzystanie umiejętności coachingowych w praktyce zawodowej i życiu osobistym. Każdy z uczestników opanuje umiejętności pracy coachingowej w celu budowania własnej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej klientów. W oparciu o poznane modele, techniki  i narzędzia coachingowe, opanuje poprzez praktykę 11 podstawowych kompetencji coacha. Działając na podstawie Kodeksu Etycznego International Coach Federation, nauczy się wykorzystywać coaching w biznesie. Zyska możliwość zwiększania efektów pracy pracownika na jego stanowisku oraz budowania jego motywacji wewnętrznej.

 

Coachowie, Trenerzy, Terapeuci, Coachowie chcący przystąpić do akredytacji ICF, Nauczyciele, Pracownicy Socjalni, Pracownicy Medyczni, Liderzy i Menadżerowie zarządzający ludźmi, Doradcy Zawodowi.

Studia kierowane są do liderów, menadżerów zarządzających ludźmi, a także do osób, które w swoich przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr, budowaniem świadomości biznesowej i kreowaniem kultury organizacyjnej. Do nauczycieli, profesjonalnych doradców zawodowych, psychologów i terapeutów, trenerów i konsultantów.

 • Opanowanie umiejętności projektowania procesu coachingowego i pytań coachingowych na wiele sposobów,
 • Umiejętność koncentracji uwagi na osiągnięciu mierzalnych osobistych i zawodowych celów (Return On Investment – R.O.I.),
 • Umiejętność osiągania rezultatów na coraz wyższych poziomach (Superior – Sustainable – Performance),
 • Wykorzystanie narzędzi coachingowych w nauczaniu  i szkoleniach,
 • Umiejętność budowania długotrwałych relacji opartych na zaufaniu z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami oraz klientami,
 • Polepszenie komunikacji w zespole i umiejętności szybkiego nawiązywania relacji,
 • Indywidualne podejście do rozwoju osobistego drugiego człowieka,
 • Motywacja do ciągłego doskonalenia się zwiększającego skuteczność działania,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów związanych typowo z biznesem,
 • Kształtowanie 11 kompetencji coacha według standardów ICF.

 

Program Filary Coachingu (The Cornerstone Coaching) prowadzony jest przez akredytowanych coachów ICF w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Sylwetki trenerów /coachów:

Anna Cywińska – specjalizuje się w indywidualnym coachingu menedżerskim dla pracowników korporacyjnych w obszarach tworzenia zespołów, komunikacji, motywacji i zarządzania oraz w coachingu biznesowym. Prowadzi autorskie, grupowe warsztaty „Coaching możliwości rozwoju”, „Sztuka coachingu w biznesie” oraz „Świadomy Coach” dla przyszłych coachów, trenerów, menadżerów, nauczycieli, które obejmują rozwój wybranych kompetencji coacha zgodnych ze standardami ICF (International Coach Federation). Warsztaty posiadają akredytację ICF. Jest właścicielem firmy szkoleniowo-coachingowej Leader Business Institute od 1994 roku. Koordynuje lub osobiście prowadzi projekty coachingowe (procesy indywidualne i szkolenia grupowe) dla liderów biznesowych oraz dyrektorów sprzedaży np. Kemira, Fiscars, 3M, Ernst & Young, Expathouse, Danone, Coaching House, Vip Account, Prowadziła moduły coachingu na studiach podyplomowych w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, na SWPS w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Krakowie oraz prowadziła sesje mentorskie skierowane do studentów, którzy chcą przystąpić do egzaminu akredytacyjnego ICF. Brała udział w realizacji projektów unijnych (Zachodniopomorskie, Śląsk, Opole, Wrocław, Poznań, Lubuskie) dotyczących przygotowania coachów do międzynarodowej akredytacji. Bierze udział w projekcie „Laboratorium Talentów” skierowanym dla nauczycieli.  Była prezesem ICF Polska w latach 2012/2014 przyczyniając się do tworzenia świadomego i profesjonalnego środowiska coachingowego w Polsce.  Sesje coachingowe i szkolenia prowadzi w języku polskim i angielskim.

Dorota Raniszewska - Jest trenerką, coachem, Certyfikowanym Trenerem Points-of-You™ i licencjonowanym konsultantem Motivational Maps™. Wykładała na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Z wykształcenia jest filologiem. Pracuje indywidualnie i grupowo, z biznesem i z oświatą. Szkoli coachów akredytowanych przy ICF w ramach programu CCEU – Coach Continuos Education. Specjalizuje się w obszarach motywacji, zaangażowania i komunikacji interpersonalnej. Współtworzy podejście Off Words oparte na syntezie pracy z ruchem, obrazem i słowem. Projektuje i prowadzi szkolenia, warsztaty, coaching, doradztwo w obszarach przywództwa, rozwoju i motywacji. We wcześniejszych latach pracowała  jako międzynarodowy menedżer, specjalizując się w dużych, zintegrowanych procesach i projektach związanych z zarządzaniem ludźmi.  Fotografuje i pisze. Swoje prace publikuje na blogu wordpress.jerozolimskie.com, poświęconemu inspiracjom i refleksjom płynącym z podróży, obserwacji przyrody, ciała, przestrzeni, myślenia. Fotografia jest dla niej sposobem na wyrażanie myśli i odczuć zgodne z tym, jak prezentuje się nam natura i świat, czyli poprzez kompozycje, a w niej symetrię, rytm, proporcje, barwy, linie, faktury. Bardzo lubimyśl Sherlocka Holmesa „To a great mind nothing is little."

Tomasz Kuk - trener biznesu, tener NLP, coach ACC. Wykładowca Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie oraz Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie. Współpracuje z  Uniwersytetem Zarządzania Oświatą w Kijowie, Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem w Tarnopolu, oraz Państwowym Uniwersytetem im.Tarasa Szewczenki w Ługańsku.Wieloletni właściciel firmy handlowej w branży sportowej. Realizuje projekty unijne w zakresie nowoczesnej dydaktyki w szkolnictwie wyższym, zorientowanej na kształtowanie kompetencji społecznych. Autor programu dla handlowców opartej na neurobiologii interpersonalnej i coachingowym podejściu w kreowaniu absolutnie unikalnych relacji w sprzedaży. Prowadzi szkolenia z tematyki: Budowania efektywnych zespołów w ramach synergii grupowej, Kreowanie zachowań i postaw przedsiębiorczych, Technik skutecznych negocjacji handlowych B&B i B&C, Elementów psychologii komunikacji. Od dwóch lat pracuje nad wykorzystaniem coachingu  w edukacji. Uczestniczy w programach dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich takich jak: „WSL liderem w nauczaniu” ,  procesu uczenia. Jest współkoordynatorem międzynarodowego  projektu  Directing Life Change skierowanym do osób 40+ ze "złamaną karierą" zawodową. Jest akredytowanym coachem zrzeszonym w International Coach Federation. W ciągu ostatnich 2 lat  w jego  szkoleniach uczestniczyło łącznie ponad 3 500  osób – w tym 480 godzin coachingowych w biznes-coachingu i life-coachingu. Pracuje w języku polskim i rosyjskim.

 

 • Wprowadzenie do coachingu (Kodeks etyczny, 11 kompetencji, nawiązywanie  kontraktu  klientem coachingowym) – 1zjazd
 • I moduł – „Coaching możliwości rozwoju” aprobata ICF (International CoachFederation) – (2-3 zjazd)
 • II moduł – trzy dniowe szkolenie „Sztuka coachingu w biznesie” (3-4 zjazd)
 • III moduł – trzy dniowe szkolenie „Świadomy Coach” aprobata ICF  (5 zjazd)
 • IV moduł – dwudniowe szkolenie metodą Points of YouWay aprobata ICF  (5-6 zjazd)
 • V moduł - psychologia zmiany i radzenie sobie z emocjami (7 zjazd)
 • VI moduł – neurokomunikacja (7 zjazd)
 • Grupowa sesja mentorska –video (liczba osób nie większa niż 10 osób) trwa 7h i przygotowuje coacha do samodzielnej pracy. Podczas jednodniowej sesji przeprowadzany jest egzamin pisemny – test,
 • Definicje coachingu, Kompetencje Coacha wg standardów ICF, Kodeks Etyczny. (8-9 zjazd),

  Dodatkowo:

 • 3h indywidualnych sesji mentorskich w formie wirtualnej
 • Nagranie sesji coachingowej z dowolnie wybranym klientem (ok. 30 min) wraz z jego transkrypcją.

Po każdym  warsztacie uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Student zalicza egzamin ustny dyplomowy . Pytania będą przygotowaniem do egzaminu teoretycznego on-line International Coaching Federation. 

 • aktywna praca warsztatowa
 • na warsztatach akredytowanych wymagana jest 100% obecność
 • obecność na zajęciach. Zajęcia są rozliczane godzinowo. Można opuścić maksymalnie 10% godzin szkoleniowych aby mieć możliwość uzyskania dyplomu. W przypadku nieobecności uczestnik w ramach indywidualnych ustaleń dostaje zadanie uzupełniające wiedzę i umiejętności z tego zakresu,
 • 30 godzin praktyki w postaci prac domowych (5 sesji coachingowych z uczestnikami Akademii, 3 z klientem zewnętrznym)
 • praca dyplomowa i superwizja

Cena za cały program- 6000 zł. Pierwsze 10 osób, które zakwalifikuje się do pierwszej edycji, otrzymuje zniżkę w kwocie 2100 zł czyli płaci 3900 zł. Każdy z uczestników dodatkowo przechodzi 100 godzin praktyki coachingowej.

Zainteresowanych studiami prosimy o kontakt z działem rekrutacji pod numerem +48 34 365 5802 wew. 110 lub mailowo: rekrutacja@wsl.edu.pl