Opiekun seniora

Nasze społeczeństwo się starzeje. Mimo ogromnego skoku technicznego, rozwoju cywilizacji coraz więcej wokół nas osób, które wchodzą w obszar wyciszenia, refleksji, odpoczynku. Nie są już tak aktywne, energiczne, potrzebują pomocy, zrozumienia i akceptacji.

W 2030 roku liczba osób w wieku senioralnym przewyższy liczbę urodzeń – jeżeli nie jest Ci to obojętne, chcesz nauczyć się jak można pomagać, łagodzić skutki starzenia się, być doskonałym animatorem czasu wolnego osób starszych. Swoją postawą chcesz wzbogacić ich życie, tak by poczuli radość i sens życia, uwierzyli we własne siły – nie możesz przejść obojętnie obok tych studiów podyplomowych.

Zdobędziesz:

- szeroką wiedzę na temat okresu starości jako naturalnej fazy życia każdego człowieka w zakresie psychologicznym, socjologicznym, etycznym jak i medycznym (elementy).
- umiejętności praktyczne, które w przyszłości pozwolą Ci profesjonalnie opiekować się seniorami.
- kompetencje pozwalającą pełnić funkcje animatora czasu wolnego seniorów w sanatoriach, domach wczasowych czy coraz bardziej popularnych klubach seniorów.

Znajdziesz pracę:

- w instytucjach i organizacjach wspierających ludzi w podeszłym wieku,
- w placówkach służby zdrowia,
- w ośrodkach pomocy społecznej,
- w instytucjach opieki długoterminowej i paliatywnej,
- fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych
- w środowiskach domowym.

Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych:


Psychologia biegu życia
Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
Elementy gerontologii
Psychologia starzenia się
Komunikacja interpersonalna z osobą starszą
Zdrowie publiczne
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
Choroby wieku starczego
Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne
Dietetyka wieku starczego
Etyka w pracy opiekuna
Animacja czasu wolnego osób starszych
Teoretyczne podstawy opieki
Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
Organizacja opieki nad osobą starszą
Art-terapia
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia