Filologia1.Tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka angielskiego/niemieckiego

2. Język angielski w biznesie

3. Język niemiecki w biznesie

4. Audiowizualne tłumaczenia