Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać

Antoine se Saint-Exupéry

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym może być dla Ciebie wielkim wyzwaniem, przyjemnością i sprzyjać osiąganiu sukcesu zawodowego, i satysfakcji osobistej. W tym okresie, pod kierunkiem nauczyciela, kształtuje się fundament osobowości każdego dziecka i Ty, podejmując dziś decyzję o studiach, możesz mieć na to wpływ. Możesz uczynić wiele, by współczesna szkoła była naprawdę „drugim domem” dla wielu uczniów. Możesz także uwierzyć, że zdobywając wiedzę i doświadczenie stajesz się dobrym nauczycielem – opiekunem i pedagogiem. Jeżeli edukacja elementarna nie jest Ci obca, często się uśmiechasz i lubisz spełniać się zawodowo, zrealizuj dziś swoje marzenia. Przyłącz się do nas.

Szkoła elementarna spełniała przez wieki i nadal spełnia najistotniejszą rolę w systemie edukacji. W krajach Unii Europejskiej również docenia się, a nawet wyróżnia edukację przedszkolną, dlatego wzrastać będzie zapotrzebowanie na wykształconych nauczycieli szczebla początkowego i przedszkolnego.

Studia poszerzają podstawowy zasób wiedzy z zakresu antropologii kulturowej, logiki, metodologii badań społecznych, psychologii, filozofii i etyki oraz przedmiotów specjalizacyjnych, m.in. takich jak: wspomaganie rozwoju poznawczego uczniów, edukacja matematyczna, edukacja polonistyczna, edukacja ekologiczna, edukacja artystyczna, diagnoza psychopedagogiczna, technologie informacyjne. Obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu. Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności w zakresie:

 • organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • współdziałania ze środowiskiem lokalnym,
 • prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspomagających rozwój dziecka,
 • wykorzystywania w procesie dydaktycznym multimediów, Internetu oraz profesjonalnego sprzętu do odtwarzania wizji i fonii,
 • zdobycia podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej, psychologicznej i dydaktycznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego,
 • opanowania praktycznych umiejętności komunikacji społecznej,
 • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
 • wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM STUDIA II STOPNIA DLA STUDENTÓW PO INNYCH KIERUNKACH STUDIÓW LUB STUDENTÓW PEDAGOGIKI INNYCH SPECJALNOŚCI

W celu otrzymania pełnych kwalifikacji należy równocześnie ze studiami II stopnia odbyć oferowane przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną trzysemestralne studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Dla naszych studentów rabat w wysokości 150 zł od ceny semestru.


 • w placówkach wychowania przedszkolnego,
 • w szkołach podstawowych jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasach I–III,
 • w świetlicach środowiskowych,
 • we wszelkiego typu placówkach zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opieką dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

1. Infrastruktura:

 • przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
 • bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej,
 • 3 sale multimedialne,
 • sala komputerowa,
 • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią.

2. Organizacja – studia niestacjonarne:

 • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela),
 • w semestrze jest 6 zjazdów,
 • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty – główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
 • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk zawodowych,
 • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
 • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl),
 • zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy.