Pedagogika - studia II stopnia niestacjonarne - magisterskie

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
  – NIESTACJONARNE

  • Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna;
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika rodziny.

  Wymagane dokumenty: 

  a) formularz rekrutacyjny na studia (Zapisz się online),
  b) 2 fotografie (37 mm x 52 mm),
  c) kserokopia dowodu osobistego,
  d) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich):
  - w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. część A (odpis) i B (suplement) dyplomu 
  - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia.