Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym
i niezastąpionym.

Phil Bosmans 

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym może być dla Ciebie wielkim wyzwaniem, przyjemnością
i sprzyjać osiąganiu sukcesu zawodowego, i satysfakcji osobistej. W tym okresie, pod kierunkiem nauczyciela, kształtuje się fundament osobowości każdego dziecka i Ty, podejmując dziś decyzję o studiach, możesz mieć na to wpływ. Możesz uczynić wiele, by współczesna szkoła była naprawdę „drugim domem” dla wielu uczniów. Możesz także uwierzyć, że zdobywając wiedzę i doświadczenie stajesz się dobrym nauczycielem - opiekunem i pedagogiem. Jeżeli edukacja elementarna nie jest Ci obca, często się uśmiechasz i lubisz spełniać się zawodowo, zrealizuj dziś swoje marzenia i plany zawodowe.

Studia poszerzają podstawowy zasób wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów specjalizacyjnych, takich jak: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja środowiskowa, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja muzyczna, emisja głosu, technologie informacyjne.

Obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu. Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności w zakresie:

 • organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • współdziałania ze środowiskiem lokalnym,
 • prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspomagających rozwój dziecka,
 • wykorzystywania w procesie dydaktycznym multimediów, Internetu oraz profesjonalnego sprzętu do odtwarzania wizji i fonii,
 • zdobycia podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej, psychologicznej i dydaktycznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego,
 • opanowania praktycznych umiejętności komunikacji społecznej,
 • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
 • wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.


 • w placówkach wychowania przedszkolnego,
 • w szkołach podstawowych jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasach I–III,
 • w świetlicach środowiskowych,
 • we wszelkiego typu placówkach zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opieką dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

1. Infrastruktura:

 • przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
 • bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej,
 • 3 sale multimedialne,
 • sala komputerowa,
 • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią.

2. Organizacja – studia niestacjonarne:

 • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela),
 • w semestrze jest 6 zjazdów,
 • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty – główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
 • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk pedagogicznych,
 • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
 • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.ed.pl),
 • zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy.

Jak powszechnie wiadomo, żadne studia w Polsce nawet na publicznych uczelniach nie są w 100% bezpłatne. Oprócz czesnego pieniądze są potrzebne aby opłacić odpowiednio mieszkanie, nocleg, jedzenie, bilety do domu czy materiały na zajęcia.

Jeżeli wiesz, że:

 • w chwili obecnej nie masz wystarczających środków aby rozpocząć studia i opłacić czesne,
 • obawiasz się, że nie będziesz w stanie pokryć ich również w przyszłości,

to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, która pomoże rozwiać obawy i podjąć decyzję.

Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie twojej nauki i rozpoczęcie studiów w Wyższej szkole Lingwistycznej w Częstochowie.