Pedagogika - studia I stopnia niestacjonarne - licencjackie

 • STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
  – NIESTACJONARNE

   

  • Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka uzależnień
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa

  Wymagane dokumenty: 

  a) formularz rekrutacyjny na studia (Zapisz się online),
  b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), 
  c) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  d) 2 fotografie (37 mm x 52 mm),
  e) kserokopia dowodu osobistego,