Pedagogika

Wybierając studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Lingwistycznej mają Państwo do wyboru kilka zróżnicowanych specjalności dopasowanych do potrzeb rynku edukacyjnego. Studia można podjąć w formie stacjonarnej, niestacjonarnej bądź online. Zajęcia online odbywają się w większości przez Internet za pomocą platformy e-learning'owej, przy trzech zjazdach w semestrze. 

PEDAGOGIKA

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent to osoba kreatywna, wrażliwa na problemy społeczne, kompetentna, zdolna do podejmowania i rozwiązywania trudnych problemów jednostkowych i zbiorowych, ciągle doskonaląca siebie i techniki swojej pracy, ale jednocześnie gruntownie wykształcona, to jest posiadająca szeroką wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, społeczną i specjalistyczną. Bardzo ważnym elementem planu studiów jest praktyka zawodowa, w trakcie której następuje doskonalenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej, jak również nabywanie nowych umiejętności praktycznych.

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM STUDIA II STOPNIA DLA STUDENTÓW PO INNYCH KIERUNKACH STUDIÓW LUB STUDENTÓW PEDAGOGIKI INNYCH SPECJALNOŚCI


W celu otrzymania pełnych kwalifikacji należy równocześnie ze studiami II stopnia odbyć oferowane przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną trzysemestralne studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Dla naszych studentów rabat w wysokości 150 zł od ceny semestru.