Filologia germańska studia

Filologia germańska


Studia pierwszego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne

 

Lingwistyka stosowana z modułem pedagogicznym

Język niemiecki w biznesie

Tłumaczenia

Filologia germańska


Studia drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne
Lingwistyka stosowana z modułem pedagogicznym

Język niemiecki w biznesie

Tłumaczenia

Wymagane dokumenty: 
a) formularz rekrutacyjny na studia (Zapisz się online)
b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), 
c) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
d) 2 fotografie (37 mm x 52 mm),
e) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) 
- w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. 
część A (odpis) i B (suplement) dyplomu 
- dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia

 Zapisz się na studia przez Internet

3-letnie studia pierwszego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne

  1. Lingwistyka stosowana z modułem pedagogicznym
  2. Język niemiecki w biznesie 
  3. Tłumaczenia

2-letnie studia drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne

  1. Lingwistyka stosowana z modułem pedagogicznym
  2. Język niemiecki w biznesie
  3. Tłumaczenia

Gramatyka praktyczna
Traktujemy gramatykę jako narzędzie niezbędne do komunikacji. Przekazujemy ją  w zrozumiały sposób, małymi porcjami. Tłumaczymy klarownie na prostych przykładach, w oparciu o praktyczne, używane w życiu codziennym słownictwo. Błędy są dla nas naturalnym elementem procesu nauczania. Dają jedyną i niepowtarzalną  możliwość nauki języka prowadzącą do uzyskania mocno i trwale  osadzonej wiedzy. U nas możesz je popełniać bez stresu, który na co dzień towarzyszy nauce języka obcego. Stosujemy różnorodne metody wspomagające zapamiętywanie (m. in. metodę obrazkową, metodę skojarzeń, haki pamięciowe).

Technologia informatyczna
Z pewnością korzystasz z nowych rozwiązań technologicznych, używając smartfonu, tabletu, czytników e-booków itp. Komunikujesz się poprzez różnego rodzaju serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter, GG, YOUTUBE i jesteś na bieżąco ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi. My podobnie jak Ty używamy nowoczesnych technologii informatycznych dzięki którym jesteśmy w kontakcie z Tobą. Będziesz uczestniczył w całej gamie zajęć prowadzonych za pośrednictwem narzędzi interaktywnych bazujących na Internecie. Przekonasz się jak wykorzystywać technologię informatyczną maksymalnie efektywnie. Nauczysz się jak ocenić wiarygodność i jakość dostępnej informacji. Wszystko po to, aby być świadomym użytkownikiem.

W aktywnym poszukiwaniu znaczeń - rozumienie tekstu
Wspólnie poszukamy środków  i zbudujemy znaczenie tekstu. My - jako przewodnik w podróży po wspaniałym i pełnym niespodzianek świecie różnorodnych tekstów, Ty - jako podróżnik. Damy Ci możliwość samodzielnego odkrycia sensu tekstu, a w konsekwencji staniesz się jego twórcą. Na tych zajęciach zobaczysz rzeczywistość stworzoną w oparciu o słuchany/czytany tekst, Twoją interpretację treści i Twoje poglądy. W tym procesie wszystkie słowa mają znaczenie, dlatego nauczysz się jak robić "mapę myśli". Będziesz lepiej rozumieć czytany przekaz, ponieważ wytrenujemy Cię w precyzyjnym poszukiwaniu ukrytego sensu.

Dydaktyka kreatywna
Zarówno w zajęciach praktycznych jak i kierunkowych towarzyszyć Ci będą doświadczeni dydaktycy i nauczyciele akademiccy. Ćwiczenia, seminaria, konwersatoria i wykłady prowadzone są otwartymi metodami nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. Wszystko to sprzyja rozwijaniu autonomii, kreatywności i samodzielności w działaniu.  Sam zdecydujesz, ile wiedzy jesteś w stanie przyswoić, jakie umiejętności i postawy chcesz opanować.

Muzyczna fonetyka
Zajęcia z fonetyki to podróż po świecie dźwięków obcego języka oraz porównanie ich z rodzimym brzmieniem. Ćwiczenia poprawnej wymowy, które nie nudzą, łączą  systematyczną pracę nad idealną wymową z elementami muzycznymi: rytm, rap, szept. Wykorzystujemy oryginalne nagrania współczesnych twórców różnych nurtów niemieckojęzycznej sceny muzycznej, by ćwiczenia fonetyczne połączyć z pracą z tekstem i przekształcić w najprzyjemniejszą zabawę.

Słowniki
Słowniki są kluczem do rozumienia świata, ale trzeba wiedzieć, jak tego klucza użyć. Na zajęciach pokażemy Ci, jak skutecznie posługiwać się nimi. "Odczarujemy" je dla Ciebie i udowodnimy, jak bardzo potrafią być przydatne na studiach, w późniejszej pracy i w sytuacjach życia codziennego. Nie będziesz musiał znać każdego obcego słówka. Będziesz za to doskonale wiedział, gdzie to wszystko sprawdzić. Nie musisz mieć "słownika w głowie", lecz głowę w słownikach!