Filologia germańska studia

Filologia germańska


Studia pierwszego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne

Nauczyciel języka niemieckiego

Lingwistyka stosowana 

Język niemiecki w biznesie

Tłumaczenia

Filologia germańska


Studia drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne


Nauczyciel języka niemieckiego

Lingwistyka stosowana

Język niemiecki w biznesie

Tłumaczenia

Wymagane dokumenty: 
a) formularz rekrutacyjny na studia (Zapisz się online)
b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), 
c) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
d) 2 fotografie (37 mm x 52 mm),
e) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) 
- w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. 
część A (odpis) i B (suplement) dyplomu 
- dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia

 Zapisz się na studia przez Internet