WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH "FLUENCY WORKSHOPS"

Intencją każdego uczącego się jest płynne użycie języka obcego w interakcji. Warsztaty poświęcone rozwijaniu płynności językowej (ang. Fluency Workshop) są skierowane do studentów anglistyki WSL, którzy pragną ten cel osiągnąć.

Ćwiczenia podnoszące świadomość językową (ang. awareness-raising activities) pozwolą studentom zapoznać się z najważniejszymi cechami gramatyki języka mówionego jak również z pojęciem grzeczności językowej. Nieodzowne w tym procesie będzie wykorzystanie materiałów audio i video oraz korpusów językowych.

Dzięki nagraniom przeprowadzonym przed rozpoczęciem warsztatów a następnie po ich zakończeniu możliwa będzie analiza postępów, które studenci poczynili w danym semestrze.