Filologia angielska od podstaw

Chcesz studiować Filologię angielską lub germańską, ale nie uczyłeś się jeszcze angielskiego lub niemieckiego? Jest to możliwe! Otworzyliśmy dla Ciebie Filologię angielską lub germańską od PODSTAW! Możesz rozpocząć studia filologiczne  bez żadnych warunków wstępnych z danego języka. Matura z języka, certyfikat ze znajomości języka na odpowiednim poziomie  lub egzamin wstępny? Nic z tych rzeczy!  Po prostu zaczynasz studia od poziomu podstawowego.

Program studiów został w tym przypadku tak skonstruowany, by na ich początku umożliwić Ci osiągnięcie szybkiego postępu w opanowaniu języka, a następnie kontynuację typowych studiów filologicznych. Dlatego też w trakcie dwóch pierwszych semestrów będziesz przede wszystkim uczył się intensywnie samego języka, by jak najszybciej móc władać nim na poziomie średniozaawansowanym.  Osiągniesz to dzięki zwiększonej ilości zajęć z Praktycznej Nauki Języka na zjazdach w siedzibie Uczelni prowadzonych przez doświadczonych wykładowców (w tym native speaker’ów) oraz odpowiednio przygotowanych  kursach online na naszej platformie e-learningowej, gdzie będziesz systematycznie utrwalał zdobytą na zajęciach wiedzę i umiejętności.

Dopiero od trzeciego semestru studiów rozpoczniesz  naukę typowych dla Filologii przedmiotów – od tych stosunkowo najprostszych, a kończąc na tych bardziej wymagających.  Dowiesz się więcej o kulturze i historii danego obszaru językowego, poznasz literaturę danych krajów oraz zgłębisz tajniki studiowanego języka. W drugiej części toku studiów rozpoczniesz również naukę przedmiotów specjalizacyjnych, które gruntownie przygotują Cię do wykonywania zawodu. Przez wszystkie kolejne semestry będziesz oczywiście kontynuował intensywną naukę języka.

Warto również podkreślić, że program studiów na Filologii od podstaw jest identyczny jak na standardowej Filologii – będziesz studiował wszystkie te same przedmioty (tylko w innej kolejności), co na zwykłej Filologii, osiągniesz te same efekty kształcenia oraz ten sam poziom językowy (C1). Masz na to jednak więcej czasu (studia te trwają o jeden semestr dłużej – 7 semestrów) oraz więcej możliwości (zwiększona ilość praktycznych zajęć językowych oraz ciągły dostęp do kursów online), by realnie osiągnąć te wszystkie cele.  

Zdobyty przez Ciebie dyplom będzie zatem pełnowartościowy i stanie się przepustką do otrzymania wymarzonej pracy, gdzie znajomość języka na wysokim poziomie jest podstawowym wymogiem.

 

W ramach filologii angielskiej od podstaw do wyboru są trzy specjalizacje:

Lingwistyka stosowana z modułem pedagogicznym

Tłumaczenia

Język angielski w biznesie