Tłumaczenia - anglistyka - studia II stopnia

Studia tłumaczeniowe to nie tylko zdobywanie umiejętności językowych! W pewnym sensie umiejętność doskonałego posługiwania się co najmniej dwoma językami (również językiem polskim) to dopiero początek naszej pracy…

Tłumacz pisemny to nie maszynka, która wykuła na pamięć dwujęzyczny słownik i na zawołanie podaje odpowiedniki. Gdyby tak było, zawód ten wymarłby ponad 50 lat temu, kiedy podjęto pierwsze próby tłumaczenia maszynowego.

Zanim odpowiemy na to pytanie, zastanówmy się, czym on nie jest. Na pewno nie jest miejscem, w którym wtłoczymy Ci w głowę dwujęzyczny słownik i nauczymy obsługiwać go z prędkością komputera. To nie na tym polega tłumaczenie pisemne. Zresztą studia tłumaczeniowe to nie tylko zdobywanie umiejętności językowych! W pewnym sensie umiejętność doskonałego posługiwania się co najmniej dwoma językami (również językiem polskim) to dopiero początek naszej pracy…

Czego potrzebuje prawdziwy tłumacz i czego spróbujemy cię nauczyć? Przede wszystkim zdobędziemy razem wiedzę ogólną o kraju i świecie niezbędną do rozkodowywania ukrytych aluzji, czyli odkrywania o co autorowi tak naprawdę chodziło. Spojrzymy na język jako żywy system, a tłumaczenie jako proces kierujący się pewnymi zasadami. Dzięki temu będziesz w stanie nie tylko odtworzyć garść „sztuczek”, ale będziesz przygotowany, by stawiać czoła nowym problemom, o jakich nie śniło się twoim wykładowcom. Z podobnych przyczyn rozwiniemy umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i selekcjonowania ich pod kątem przydatności, a ponieważ część zajęć będzie się odbywała w trybie on-line, będziesz zmuszony nauczyć się samodzielnej organizacji pracy. Nie pozostawimy cię jednak na pastwę technologii i nauczymy używać różnych narzędzi wspomagających proces tłumaczenia. Przede wszystkim mamy jednak nadzieję, że ukażemy ci tłumaczenie jako coś fascynującego, że uda nam się zaszczepić w tobie bakcyla, dzięki któremu posługiwanie się językiem nie będzie tylko beznamiętną, rutynową czynnością.

W konsekwencji przygotujemy Cię do pracy nad tłumaczeniami pisemnymi wszystkich typów - od tych najbardziej artystycznych po te najbardziej specjalistyczne.

 

Po 2 semestrze studiów będziesz zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze łącznym 8 tygodni, która ma na celu przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu tłumacza. Praktyka może mieć formę stażu w różnego rodzaju biurach i agencjach tłumaczeniowych,  firmach i przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz w innych podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych. Możesz ją również zaliczyć wykonując zadania związane z działalnością naszej uczelni (np. tłumaczenia, zadania promujące uczelnię, integrujące społeczność akademicką, organizujące życie wewnątrzuczelniane lub zadania usługowe na rzecz społeczności lokalnej).

Ponadto 96 godz. przedmiotów modułu kompetencji społecznych: komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w zespole, motywacja i cele, coaching kariery, asertywność i zarządzanie stresem, konflikt i strategie negocjacyjne, kreatywność, kompetencje menadżera, autoprezentacja , wywieranie wpływu, rekrutacja w praktyce. Projekt WSL, którym zostali objęci studenci wszystkich kierunkach, został stworzony dla współczesnego studenta – kreatywnego, nowoczesnego. Umożliwia poznawanie takich dróg komunikacji, które otworzą drzwi do ludzi, miejsc i sytuacji o jakich marzy teraźniejszy student i w jakich chciałby funkcjonować w przyszłości.

 1. Kompetencje lingwistyczne:
  1. zaawansowana znajomość 2 lub 3 języków obcych,
  2. umiejętność skutecznej komunikacji, zwłaszcza rozumienia i tworzenia tekstów pisanych,
  3. umiejętność swobodnego poruszania się (rozpoznawania i tworzenia) różnych rejestrów i struktur tekstowych,
  4. umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji,
  5. umiejętność dokonywania pogłębionej analizy wypowiedzi i ich funkcji,
  6. umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,
  7. umiejętność posługiwania się narzędziami ułatwiającymi pracę z językiem,
  8. podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego
 2. Kompetencje tłumaczeniowe:
  1. umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów wszystkich rodzajów tekstów (łącznie 60 godzin), tłumaczenia konsekutywnego (60 godzin) oraz symultanicznego (60 godzin)
  2. umiejętność posługiwania się narzędziami wspomagającymi tłumaczenie (30 godzin),
  3. umiejętność stosowania teorii przekładu do rozwiązywania nowych niespotykanych dotychczas problemów (30 godzin),
  4. umiejętność rozbudowywania tematycznych zasobów leksykalnych i zarządzania nimi (30 godzin)
  5. umiejętność identyfikowania własnych sprawności psycholingwistycznych i sposobów ich ustawicznego kształcenia (30 godzin)
 3. Kompetencje społeczne:
  1. umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,
  2. umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków,
  3. znajomość swoich silnych i słabych stron umiejętność pracy nad charakterem,
  4. świadomość etycznych konsekwencji własnych decyzji zawodowych,
  5. umiejętność przyjmowania odpowiedzialności za niewłaściwie podjęte decyzje,
  6. umiejętność negocjowania najlepszych warunków pracy, metody negocjacji,
  7. empatia językowa — pogłębione rozumienie intencji komunikacyjnych,
  8. umiejętność słuchania i porozumiewania się — werbalnego i niewerbalnego,
  9. umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów, umie-jętność dzielenia się obowiązkami i delegowania ich w pozycji zwierzchnictwa,
  10. gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,
  11. umiejętność planowania zadań


Geograficznie rzecz ujmując na terenie całej Polski, ale także za granicą, w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Przede wszystkim będą to:

 1. biura i agencje tłumaczeniowe (na zasadach stałej współpracy lub w charakterze „wolnego strzelca”),
 2. firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe,
 3. media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe),
 4. redakcje czasopism i gazet,
 5. wydawnictwa,
 6. instytucje kulturalne, instytucje badawcze,
 7. agencje rządowe i pozarządowe,
 8. fundacje, stowarzyszenia,
 9. każde inne miejsce, gdzie stykają się ze sobą różne kultury, różne języki i różni ludzie…

A może zdecydujesz się otworzyć własną działalność gospodarczą i mieć własne biuro?

 1. Infrastruktura
  • przestronny budynek w historycznej części miasta, w sąsiedztwie Katedry i Galerii Jurajskiej
  • nowoczesne i funkcjonalne laboratorium translacyjno-fonetyczne (choć tłumaczenia pisemne go nie wymagają – może się przydać)
  • sala komputerowa
  • 3 sale multimedialne
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią
 2. Organizacja – studia stacjonarne

  Zajęcia odbywają się w tygodniu. Zwyczajowo, na każdej uczelni semestr liczy 15 tygodni. U nas liczba ta jest zredukowana do 12, a pozostałe 3 tygodnie zajęć realizowanych jest w formie e-learningu. W trakcie takiego e-tygodnia nie musisz pojawiać się na uczelni. Ten czas przeznaczony jest na indywidualną pracę w domu, gdzie przy pomocy różnych narzędzi, a przede wszystkim specjalnie do tego przygotowanych przez prowadzących kursów e-learningowych na własną rękę przyswajasz materiał, czytasz i wykonujesz zadania. Masz pełną wolność w kwestii organizacji pracy własnej w takim tygodniu i poznajesz nowoczesne techniki pracy na odległość, która w dzisiejszych czasach dla tłumacza to niemalże chleb powszedni. Wiele wykładów odbywa się w salach z rzutnikami, w formie multimedialnej. To już dawno nie są zajęcia z kredą i tablicą, a materiały są dostępne również w formie elektronicznej. Do dyspozycji jest też sala komputerowa, gdzie często odbywają się zajęcia z tłumaczeń pisemnych, przy użyciu komputerów, słowników elektronicznych i innych nowoczesnych metod wspomagających pracę tłumacza. A jeśli zapragniesz sięgnąć do tradycyjnych papierowych słowników, zaprosimy Cię do naszej biblioteki, w której znajdziesz ich całe mnóstwo! Nasi prowadzący to nauczyciele akademiccy mający praktykę w zawodzie tłumacza. Często sami tłumaczą ustnie i pisemnie, przygotowują tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, współpracują z biurami tłumaczeń lub mają własne. To ważne, bo dzięki temu od samego początku będziesz wiedział, jak wygląda sytuacja na rynku tłumaczeniowym, poznasz autentyczne teksty i prawdziwych tłumaczy, którzy – jak się okaże – wcale nie mają słowników w głowach! Studia magisterskie (czyli studia drugiego stopnia) kończą się egzaminem dyplomowym i. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister.

 3. Organizacja studiów – studia niestacjonarne

  Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się podczas zjazdów weekendowych w soboty i niedziele. Takich zjazdów mamy po 6 w każdym semestrze. Ponadto wiele materia-łów jest też dostępnych na platformie online szkoły, która wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i techniki kształcenia na odległość. Wiele wykładów odbywa się w salach z rzutnikami, w formie multimedialnej. To już dawno nie są zajęcia z kredą i tablicą, a materiały są dostępne również w formie elektronicznej. Do dyspozycji jest też sala komputerowa, gdzie często odbywają się zajęcia z tłumaczeń pisemnych, przy użyciu komputerów, słowników elektronicznych i innych nowoczesnych metod wspomagających pracę tłumacza. A jeśli zapragniesz sięgnąć do tradycyjnych papierowych słowników, zaprosimy Cię do naszej biblioteki, w której znajdziesz ich całe mnóstwo! Nasi prowadzący to nauczyciele akademiccy mający praktykę w zawodzie tłumacza. Często sami tłumaczą ustnie i pisemnie, przygotowują tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, współpracują z biurami tłumaczeń lub mają własne. To ważne, bo dzięki temu od samego początku będziesz wiedział, jak wygląda sytuacja na rynku tłumaczeniowym, poznasz autentyczne teksty i prawdziwych tłumaczy, którzy – jak się okaże – wcale nie mają słowników w głowach! Studia magisterskie (czyli studia drugiego stopnia) kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy magisterskiej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister.

Jak powszechnie wiadomo, żadne studia w Polsce nawet na publicznych uczelniach nie są w 100% bezpłatne. Oprócz czesnego pieniądze są potrzebne aby opłacić odpowiednio mieszkanie, nocleg, jedzenie, bilety do domu czy materiały na zajęcia.

Jeżeli wiesz, że:

 • w chwili obecnej nie masz wystarczających środków aby rozpocząć studia i opłacić czesne,
 • obawiasz się, że nie będziesz w stanie pokryć ich również w przyszłości,

to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, która pomoże rozwiać obawy i podjąć decyzję.

Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie twojej nauki i rozpoczęcie studiów w Wyższej szkole Lingwistycznej w Częstochowie.