Tłumaczenia - anglistyka - studia I stopnia

Specjalność ta ma w zamyśle przygotowywać Cię do… dalszego studiowania. Tłumaczenie, zarówno ustne, jak i pisemne, niestety wymaga większej, kilkuletniej (ale jakże opłacalnej!) inwestycji. Jest to opinia nie tylko wykładowców i badaczy, ale również Twoich starszych kolegów, absolwentów kierunków tłumaczeniowych.

Dlaczego tak to wygląda? W pierwszej kolejności dlatego, że musisz poznać siebie: sprawdzić, jakie predyspozycje posiadasz, a predyspozycje te często wymykają się naszej subiektywnej ocenie. Po drugie, zanim podejmiesz decyzję, czy wolisz tłumaczyć pisemnie czy ustnie, teksty specjalistyczne czy artystyczne, audiowizualne czy komputerowe dobrze by było, żebyś spróbował wszystkiego. Taką właśnie możliwość dają Ci nasze studia licencjackie. Dopiero po rozpoznaniu (siebie i rynku usług tłumaczeniowych) przyjdzie czas na kształcenie konkretnych kompetencji. 

Będziemy więc ćwiczyć Twoją elastyczność językową, pamięć, precyzję formułowania wypowiedzi, rozumienie ze słuchu, zdolności improwizacyjne i wiele innych, bez których nie obejdzie się żaden tłumacz. Pochylimy się nad słownikami i zastanowimy nad ich jak najskuteczniejszym wykorzystaniem, dodamy do nich teksty równoległe, korpusy i inne narzędzia, których pewnie jeszcze nie znasz.

W efekcie będziesz w stanie nie tylko stawiać pierwsze kroki w tłumaczeniach, ale i w innych sferach działalności, w których wymagane są dobrze rozwinięte umiejętności językowe, umiejętności pracy zespołowej, jak i indywidualnej, wrażliwość kulturowa i wysoki poziom językowej „empatii”.

 

Po 4 i 6 semestrze studiów będziesz zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze łącznym 12 tygodni, która ma na celu przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu tłumacza. Praktyka może mieć formę stażu w różnego rodzaju biurach i agencjach tłumaczeniowych,  firmach i przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz w innych podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych. Możesz ją również zaliczyć wykonując zadania związane z działalnością naszej uczelni (np. tłumaczenia, zadania promujące uczelnię, integrujące społeczność akademicką, organizujące życie wewnątrzuczelniane lub zadania usługowe na rzecz społeczności lokalnej).

Ponadto 96 godz. przedmiotów modułu kompetencji społecznych: komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w zespole, motywacja i cele, coaching kariery, asertywność i zarządzanie stresem, konflikt i strategie negocjacyjne, kreatywność, kompetencje menadżera, autoprezentacja , wywieranie wpływu, rekrutacja w praktyce. Projekt WSL, którym zostali objęci studenci wszystkich kierunków, został stworzony dla współczesnego studenta – kreatywnego, nowoczesnego. Umożliwia poznawanie takich dróg komunikacji, które otworzą drzwi do ludzi, miejsc i sytuacji o jakich marzy teraźniejszy student i w jakich chciałby funkcjonować w przyszłości.

Po tak gruntownym przygotowaniu zaprosimy Cię na studia II stopnia.

 1. Kompetencje lingwistyczne:
  1. zaawansowana znajomość 2 lub 3 języków obcych,
  2. umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania — również kreatywnego),
  3. umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),
  4. umiejętność dokonywania pogłębionej analizy wypowiedzi i ich funkcji,
  5. umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,
  6. umiejętność posługiwania się narzędziami ułatwiającymi pracę z językiem,
  7. podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego
 2. Kompetencje tłumaczeniowe:
  1. umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów o charakterze ogólnym, prasowym oraz specjalistycznych tekstów biznesowych (90 godzin),
  2. umiejętność tłumaczenia ustnego prostych tekstów w trybie konsekutywnym, symultanicznym i a vista (60 godzin),
  3. umiejętność identyfikowania własnych sprawności psycholingwistycznych i sposobów ich ustawicznego kształcenia (30 godzin)
  4. umiejętność rozpoznawania różnic kulturowych i niwelowania wynikających z nich problemów (30 godzin),
  5. umiejętność rozpoznawania i tworzenia różnych typów tekstów (30 godzin),
  6. umiejętność posługiwania się narzędziami wspomagającymi pracę tłumacza (15 godzin)
 3. Kompetencje społeczne:
  1. umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,
  2. umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do pracy w sytuacji podwyższonego stresu,
  3. znajomość swoich silnych i słabych stron,
  4. świadomość etycznych konsekwencji własnych decyzji zawodowych, odpowiedzialność,
  5. umiejętność negocjowania najlepszych warunków pracy, metody negocjacji,
  6. empatia językowa — pogłębione rozumienie intencji komunikacyjnych,
  7. umiejętność słuchania i porozumiewania się — werbalnego i niewerbalnego,
  8. umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,
  9. gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,


Geograficznie rzecz ujmując na terenie całej Polski, ale także za granicą, w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Przede wszystkim będą to:

 1. biura i agencje tłumaczeniowe (na zasadach stałej współpracy lub w charakterze „wolnego strzelca”),
 2. firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe, - media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe),
 3. redakcje czasopism i gazet,
 4. wydawnictwa,
 5. instytucje kulturalne, instytucje badawcze,
 6. agencje rządowe i pozarządowe,
 7. fundacje, stowarzyszenia,
 8. każde inne miejsce, gdzie stykają się ze sobą różne kultury, różne języki i różni ludzie…

 1. Infrastruktura
  • przestronny budynek w historycznej części miasta, w sąsiedztwie Katedry i Galerii Jurajskiej
  • nowoczesne i funkcjonalne laboratorium translacyjno-fonetyczne
  • sala komputerowa
  • 3 sale multimedialne
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią
 2. Organizacja zajęć – studia stacjonarne

  Zajęcia odbywają się w tygodniu. Zwyczajowo, na każdej uczelni semestr liczy 15 tygodni. U nas liczba ta jest zredukowana do 12, a pozostałe 3 tygodnie zajęć realizowanych jest w formie e-learningu. W trakcie takiego e-tygodnia nie musisz pojawiać się na Uczelni. Ten czas przeznaczony jest na indywidualną pracę w domu, gdzie przy pomocy różnych narzędzi, a przede wszystkim specjalnie do tego przygotowanych przez prowadzących kursów e-learningowych na własną rękę przyswajasz materiał, czytasz i wykonujesz zadania. Masz pełną wolność w kwestii organizacji pracy własnej w takim tygodniu i poznajesz nowoczesne techniki pracy na odległość, która w dzisiejszych czasach dla tłumacza to niemalże chleb powszedni.

  Wiele wykładów odbywa się w salach z rzutnikami, w formie multimedialnej. To już dawno nie są zajęcia z kredą i tablicą, a materiały są dostępne również w formie elektronicznej. Zajęcia z tłumaczeń ustnych odbywają się w nowoczesnym laboratorium translacyjno-fonetycznym. Zalet laboratorium jest wiele, ale chyba najważniejszą z nich jest po prostu możliwość maksymalnego wykorzystania czasu na zajęciach: kilka osób naraz może tłumaczyć nie przeszkadzając sobie nawzajem. Poza tym przyzwyczajasz się do pracy ze słuchawkami i mikrofonem, a na pytanie potencjalnego pracodawcy: „Czy pracował(a) Pan(i) kiedyś w kabinach?” odpowiadasz: „Tak!”. A to nie lada atut!
  Nasi prowadzący to nauczyciele akademiccy mający praktykę w zawodzie tłumacza. Często sami tłumaczą ustnie i pisemnie, przygotowują tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, współpracują z biurami tłumaczeń lub mają własne. To ważne, bo dzięki temu od samego początku będziesz wiedział, jak wygląda sytuacja na rynku tłumaczeniowym, poznasz autentyczne teksty i prawdziwych tłumaczy, którzy – jak się okaże – wcale nie mają słowników w głowach!

  Studia licencjackie (czyli studia pierwszego stopnia) kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat.

 3. Organizacja studiów – studia niestacjonarne

  Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się podczas zjazdów weekendowych w soboty i niedziele. Takich zjazdów mamy po 6 w każdym semestrze. Ponadto wiele materiałów jest też dostępnych na platformie online szkoły, która wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i techniki kształcenia na odległość.

  Wiele wykładów odbywa się w salach z rzutnikami, w formie multimedialnej. To już dawno nie są zajęcia z kredą i tablicą, a materiały są dostępne również w formie elektronicznej. Zajęcia z tłumaczeń ustnych odbywają się w nowoczesnym laboratorium translacyjno-fonetycznym. Zalet laboratorium jest wiele, ale chyba najważniejszą z nich jest po prostu możliwość maksymalnego wykorzystania czasu na zajęciach: kilka osób naraz może tłumaczyć nie przeszkadzając sobie nawzajem. Poza tym przyzwyczajasz się do pracy ze słuchawkami i mikrofonem, a na pytanie potencjalnego pracodawcy, „czy pracowała Pani kiedyś w kabinach?” odpowiadasz: „tak!”. A to nie lada atut!

  Nasi prowadzący to nauczyciele akademiccy mający praktykę w zawodzie tłumacza. Często sami tłumaczą ustnie i pisemnie, przygotowują tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, współpracują z biurami tłumaczeń lub mają własne. To ważne, bo dzięki temu od samego początku będziesz wiedział, jak wygląda sytuacja na rynku tłumaczeniowym, poznasz autentyczne teksty i prawdziwych tłumaczy, którzy – jak się okaże – wcale nie mają słowników w głowach!
  Studia licencjackie (czyli studia pierwszego stopnia) kończą się egzaminem dyplomowym i obroną projektu seminaryjno-badawczego. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat.

Jak powszechnie wiadomo, żadne studia w Polsce nawet na publicznych uczelniach nie są w 100% bezpłatne. Oprócz czesnego pieniądze są potrzebne aby opłacić odpowiednio mieszkanie, nocleg, jedzenie, bilety do domu czy materiały na zajęcia.

Jeżeli wiesz, że:

 • w chwili obecnej nie masz wystarczających środków aby rozpocząć studia i opłacić czesne,
 • obawiasz się, że nie będziesz w stanie pokryć ich również w przyszłości,

to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, która pomoże rozwiać obawy i podjąć decyzję.

Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie twojej nauki i rozpoczęcie studiów w Wyższej szkole Lingwistycznej w Częstochowie.