Ekonomia małego i średniego przedsiębiorstwa

Cel kształcenia:

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie studenta do profesjonalnego zarządzania małymi przedsiębiorstwami. Oznacza to bardzo dobrą organizację czasu pracy przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych obecnie narzędzi, pozyskanie umiejętności nawiązywania długotrwałych kontaktów z partnerami, komunikację zorieotwaną na cele i osiąganie założonych zadań.

Absolwenci specjalności ekonomika małych przedsiębiorsatw uzyskają:

  • umiejętności umożliwiające przygotowanie i realizację planów mających wpływ na poprawę sytuacji firmy (w oparciu o analię ekonomiczno-finansową)
  • wiedzę związaną z systemem zarządzania zasobami (podstawą jest rachunek ekonomiczny efektywności inwestycji)
  • orientację w sposobach reagowania na sytuację zewnętrzna i otoczenie rynkowe
  • zasady 
  • zasady posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w ekonomice i organizacji przedsiębiorstwa
  • wiedzę na temat  analizy strategicznej, pomocy publicznej oraz marketingu internetowego

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do samodzielnego i skutecznego podejmowania decyzji inwestycyjnych. Swoje usługi będą gotowi oferować w zakresie doradztwa inwestycyjnego podejmując pracę w: bankach, firmach consultingowych. Będą mogli rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Zdobędą wiedzę ekonomiczną, umiejętności zawodowe, kwalifikacje informatyczne, zyskując łatwość w znalezieniu własnego miejsca na rynku pracy.