Rekrutacja

Dział rekrutacji czynny:

poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 16.00


Proces Rekrutacyjny

Zapisz się przez Internet!

Anglistyka | GermanistykaEkonomiaPedagogikaStudia Podyplomowe


Wymagane dokumenty: 

  • formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 fotografie (37 mm x 52 mm),
  • fotografię w formacie JPG 20 mm x 25 mm, rozdzielczość 300 dpi (na opisanej płycie CD - imię i nazwisko kandydata), 
  • kserokopia dowodu osobistego, 
  • dla kandydatów na studia II stopnia - odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) - w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. - część A (odpis) i B (suplement) dyplomu 

Kandydaci spełniający warunki kwalifikacyjne przyjmowani są na studia w dniu złożenia dokumentów.

Poniżej zasady przyjęć:

Wzór umowy o świadczenie nauki

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

RODO

Regulamin odpłatności za studia

Tabela odpłatności za studia