Dla Kandydatów

Czy wiesz, że… w ofertach pracy jedynie mała część wymagań dotyczy specjalistycznej wiedzy związanej z wykształceniem?

Zdecydowaną większość miejsca zajmują oczekiwania związane z kreatywnym myśleniem, umiejętnością komunikacji, pracy w grupie, pomysłowością, czy umiejętnością planowania —  czyli tak zwane kompetencje społeczne. Na współczesnym rynku pracy to one właśnie liczą się coraz bardziej, obok konkretnej wiedzy i znajomości zagadnień teoretycznych.

Szefowie firm i specjaliści od zatrudnienia podczas rozmów rekrutacyjnych spoglądają na dyplom, ale pytają przede wszystkim o miękkie kompetencje i sprawdzają je w praktyce. To one zajmują obecnie kluczową pozycję. Mitem jest, że dotyczy to tylko osób ubiegających się o stanowiska managerskie. Odporność na stres albo komunikatywność to przecież cechy ułatwiające odnalezienie się w każdej pracy. Pracodawcy mają świadomość, że łatwiej i szybciej można wypełnić lukę u pracownika, który nie potrafi obsługiwać komputera niż u tego, który nie potrafi współdziałać w grupie.  

Czy wiesz, jaki kierunek za 10 lat będzie gwarantował zdobycie zatrudnienia? Czy znasz kogoś, kto to wie?

Rynek pracy stale się zmienia. Badania wskazują, że za 20 lat przeciętny mieszkaniec naszego kontynentu zmuszony będzie zmieniać zawód nawet 7 razy. Choć wiedza teoretyczna, wykształcenie a także praktyczne umiejętności są bardzo istotnym elementem sylwetki zawodowej człowieka, równie ważny jest potencjał osobowościowy, który każdy z nas posiada. Sukces przy poszukiwaniu zatrudnienia to w 15% zdolności i sprawność zawodowa kandydata, a aż w 85% jego osobowość. Tworzą ją między innymi kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne. Ułatwią one nie tylko znalezienie pracy, ale także pozwolą odnosić w niej sukcesy.

Czy wiesz, że kompetencji społecznych można się u nas nauczyć?

Są one związane z pewną wrażliwością społeczną, otwartością na drugiego człowieka, zdolnościami negocjacyjnymi, empatią, asertywnością, zdolnościami komunikacyjnymi. Znamy techniki i metody, dzięki którym można autentycznie wykształcić te umiejętności u naszych studentów. Wyższa Szkoła Lingwistyczna to jak na razie jedna z niewielu uczelni w Polsce, która w programach nauczania uwzględnia metody i techniki coachingowe (stosowane przez trenerów rozwoju osobistego) efektywnie kształtujące kluczowe umiejętności społeczne. Autoprezentacja, pozytywne wykorzystanie stresu, umiejętności twórczego rozwiązywania problemów i komunikacji w grupie, w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą z zakresu wybranego kierunku studiów, dają absolwentowi Wyższej Szkoły Lingwistycznej wszystkie narzędzia potrzebne do płynnego wejście na rynek pracy i odnalezienia się w każdej sytuacji życiowej.

Jak wobec tego zaplanować bezpieczną przyszłość zawodową?

Zapewni Ci ją świadoma inwestycja we własny rozwój w połączeniu z nowoczesnym wykształceniem humanistycznym. Ważne jest uwzględnienie kompetencji społecznych i  wsparcie ich wiedzą z zakresu języków obcych, czy nowoczesnej myśli pedagogicznej.  Tak właśnie  robimy to w Wyższej Szkole Lingwistycznej.

Efektywnie dostosowujemy kierunki kształcenia do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.

Prowadzimy autentyczną dydaktykę XXI wieku. Jesteśmy ekspertami w kształceniu na odległość, dzięki czemu zajęcia w formie tradycyjnej skutecznie łączymy z wygodnym systemem e-learningowym.

Oszczędzamy Twój czas i pieniądze. E-lerning w systemie online umożliwia Ci nowoczesne kształcenie  i ogranicza wizyty w Uczelni do 2 w semestrze. Masz okazję aby  pracować i studiować jednocześnie. Bez ograniczeń związanych z miejscem w którym mieszkasz.

Świadomie dokonujesz wyboru dziedziny, w której chcesz się rozwijać. 

Kształtujemy osobowość. Nikt nie zna przyszłości i tego co ze sobą niesie. Z umiejętnością nawiązywania trwałych relacji handlowych, współpracy opartej na WIN-WIN, oraz tym wszystkim co kryje się pod pojęciem przedsiębiorczości nie będzie miało znaczenia jakim zmianom po skończeniu Twoich studiów ulegnie rynek. Twoje kwalifikacje będą zawsze najwyższej próby.

Inspirujemy zamiast instruować: uczymy korzystania z dostępnej wiedzy, analizy, syntezy i krytycznego myślenia. Pracujemy w oparciu o rzeczywiste sytuacje.

Budujemy prawdziwą społeczność akademicką: umożliwiamy budowanie relacji pomiędzy ludźmi ucząc pracy w zespole, komunikacji, empatii. 

Przygotowujemy Cię w ten sposób do funkcji leadera lub innej roli w grupie.

Gwarancją, że oferowane przez nas studia dadzą Ci społeczne kompetencje miękkie są twarde liczby i fakty.

 WSL to:

 • 20 lat doświadczeń i skutecznego funkcjonowania na rynku usług edukacyjnych;
 • 1600 studentów;
 • 6000 absolwentów, w tym 700 w roku akademickim 2009/2010;
 • 140 pracowników naukowych i dydaktycznych: znanych w swoim środowisku specjalistów, autorytetów uznawanych w dyscyplinach filologicznych i pedagogicznych, członków Polskiej Akademii Nauk i Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ale zarazem ludzi z poczuciem humoru, potrafiących przekazać wiedzę i zaszczepić w Tobie pasję;
 • kilkadziesiąt tysięcy filologiczno-pedagogicznych woluminów w bibliotece uczelnianej, w formie tradycyjnych książek i zbiorów elektronicznych, dostępnych na miejscu i przez Internet;
 • 3 internetowe centra informacyjne, które zapewniają szybki kontakt na drodze wykładowca-student i dział spraw studenckich-student;
 • 2015 – rok, do którego obowiązuje akredytacja przyznana nam przez Państwową Komisję Akredytacyjną;
 • 22 partnerskie uczelnie w Europie;
 • 10 projektów unijnych;
 • 95% ankietowanych studentów podkreślających, że siłą WSL są ludzie, którzy tworzą uczelnię; ludzie, którzy budzą ciekawość i zaspokajają ją. Zajęcia w WSL są niesamowitą podróżą w świat umiejętności i wiedzy;
 • 100% zaangażowania, pasji i wiary w sukces.

WSL

 • jest wyróżniającym się ośrodkiem naukowo-dydaktycznym. Nasze priorytety rozwojowe to kształcenie i badania naukowe w zakresie:
 • przekładoznawstwa - kształcenia tłumaczy konferencyjnych - dysponujemy dwoma nowoczesnymi laboratoriami do kształcenia tłumaczy symultanicznych.
 •  technologii informatycznych w nauczaniu,
 •  języków specjalistycznych dla szeroko pojętego biznesu,
 • wczesnoszkolnej edukacji językowej,
 •  resocjalizacji, pedagogiki specjalnej;
 • oferuje pomoc w aktywnym wejściu swoich absolwentów na rynek pracy. Pomagają im w tym  Akademickie Biuro Karier (ABK) oraz działające w jego ramach Studenckie Biuro Usług Językowych. ABK pomaga w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, określeniu predyspozycji zawodowych i możliwości wyboru kariery zawodowej, a także w przygotowaniu się do jak najlepszego zaprezentowania się pracodawcom. Dodatkowym wsparciem dla naszych studentów i absolwentów jest także – znajdujący się na terenie Uczelni -  punkt biznesowy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 • realizuje wyjątkowe w skali kraju konferencje i seminaria, takie jak „Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, „MoodleMoot Polska” czy „Idea przemiany w literaturze, kulturze, języku i edukacji” czy „Tłumaczenie ustne — teoria, praktyka, dydaktyka”. Nasi studenci mają szansę aktywnie włączyć się w ich przygotowanie i nabrać doświadczenia w organizowaniu podobnych projektów. Rozwój studentów gwarantują:
 • koła naukowe,
 • szkoły praktyk,
 • własne Centrum Kongresowo-Tłumaczeniowe;
 • posiada nowocześnie  wyposażone budynki w centrum miasta; wygodne sale wykładowe, salę projekcji multimedialnych, nowoczesne laboratoria do kształcenia tłumaczy symultanicznych i sale komputerowe. Wszystkie bieżące informacje związane z Uczelnią podawane są na telebimach umieszczonych w ciągach komunikacyjnych;
 • współpracuje m.in. z klubem jachtowym Nautiner Yachts w Giżycku dzięki czemu możesz aktywnie spędzać z nami czas także w wakacje;
 • dba o integrację i dobre samopoczucie swoich studentów oferując im wyjazdy narciarskie, udział w sekcjach sportowych oraz imprezach integracyjnych.

Przykładamy ogromną wagę do praktyki, dlatego opuszczając naszą Uczelnię posiadasz autentyczne doświadczenie w wybranej przez siebie dziedzinie. Wszystko dzięki aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym i firmami z regionu, a także z ośrodkami z zagranicy.

Uznawany w Polsce i na świecie dyplom Wyższej Szkoły Lingwistycznej, daje Ci pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Najważniejsze jednak, że jako absolwent jesteś wyposażony nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim potrafisz wykorzystać ją w praktyce.

Jako nasz absolwent jesteś w pełni przygotowany do pracy. Potrafisz odnaleźć się w nowym miejscu, nie boisz się wyzwań, jesteś asertywny, znasz techniki autoprezentacji i negocjacji. Planujesz ścieżkę rozwoju zawodowego, umiejętnie zarządzasz swoim czasem i cenisz sobie niezależność myślenia, mobilność oraz umiejętność adaptowania się do nowych warunków. Sprawnie współpracujesz z ludźmi, którzy coraz częściej w miejscach pracy pochodzą z różnych kręgów kulturowych.

Dzięki doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu i wypracowanym kompetencjom społecznym, nie ma dla Ciebie żadnych granic w podejmowaniu nowych wyzwań, zarówno na rynku polskim jak i światowym. Jako absolwent WSL masz doświadczenie, warunki i siłę, aby zajmować prestiżowe posady w instytucjach i korporacjach zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Uzyskując dyplom WSL stajesz się człowiekiem świadomym swojej wiedzy i umiejętności, także tych interpersonalnych. Przez pięć lat rozwijałeś w sobie indywidualne talenty i predyspozycje. Doskonale znasz swoje możliwości i wiesz jak je efektywnie wykorzystać.

Razem uczymy się zmieniać rzeczywistość na lepszą. Wszystkim studentom gwarantujemy odkrycie ich naturalnych możliwości oraz wspólną realizacją marzeń i pasji.