WSL - aktualności dotyczące koronawirusa

 

Komunikat z 22 maja 2020 r. – odwołanie zajęć dydaktycznych na  terenie Uczelni do 30 września 2020 r.


Szanowni Państwo, drodzy Studenci,

w związku z  rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne odbywające się na terenie Uczelni do 30 września 2020 r.

Na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych uczelnia realizuje działania dydaktyczne wyłącznie  w trybie zdalnym.

 

Komunikat z 27 kwietnia 2020 r. – odwołanie zajęć dydaktycznych na  terenie Uczelni do 24 maja 2020 r.


Szanowni Państwo, drodzy Studenci,

 w związku z  rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne odbywające się na terenie Uczelni do 24 maja  2020 r.

Na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych uczelnia realizuje działania dydaktyczne wyłącznie w trybie zdalnym.

 

Komunikat z 9 kwietni 2020 r. – odwołanie zajęć dydaktycznych na  terenie Uczelni do 26 kwietnia 2020 r.


Szanowni Państwo, drodzy Studenci,


w związku z  rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne odbywające się na terenie Uczelni do 26 kwietnia 2020 r.

Na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych uczelnia realizuje działania dydaktyczne wyłącznie  w trybie zdalnym.

 

Komunikat z 24 marca 2020 r. – odwołanie zajęć dydaktycznych na  terenie Uczelni do 10 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo, drodzy Studenci,

w związku z  rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne odbywające się na terenie Uczelni do 10 kwietnia 2020 r.

Na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych uczelnia realizuje działania dydaktyczne wyłącznie  w trybie zdalnym.

 

Komunikat 11 marca 2020 r. – odwołanie zajęć dydaktycznych na  terenie Uczelni do 25  marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo, drodzy Studenci,

w związku z potwierdzonymi przypadkami rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 (SARS CoV-2) w Polsce, działając na podstawie rekomendacji i komunikatów Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wytycznych WHO oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne odbywające się na terenie Uczelni od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

 

 

 

KORONAWIRUS -  informacje i zalecenia

 

W związku z ryzykiem zachorowań powodowanych przez koronawirusa proszę wszystkich pracowników i studentów
o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy zakażenia koronawirusem to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem.

https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Koronawirus przenosi się:

  • Bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia.
  • Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku.
  • Pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy.

Wirus ten, jako wirus osłonkowy, podatny jest na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu.

Zalecenia:

Często myj ręce

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekuj je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Po użyciu chusteczki jak najszybciej wyrzuć ją do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady, można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

Zachowuj bezpieczną odległość

Zachowuj co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na osobę.


Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Pamiętaj o konieczności bezzwłocznego, telefonicznego powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, lub zgłoszenia się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Współpraca międzynarodowa w obliczu występowania i transmisji koronawirusa

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania w szczególności do: Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii. Aktualne informacje o krajach, do których NIE są zalecane podróże, zamieszczane są w codziennych Komunikatach dla podróżujących publikowanych na stronie www.gis.gov.pl.
Zaleca się zawieszenie podróży studentów, kadry akademickiej oraz pracowników uczelni do krajów z utrzymującą się transmisją koronawirusa, zgodnie z komunikatami publikowanymi na stronach GIS i MSZ.
Zaleca się czasowe zawieszenie wymiany osobowej z partnerami z ośrodków akademickich zlokalizowanych w Chinach, Hongkongu, Korei Południowej, Iranie, Japonii, lub we Włoszech.
Zaleca się ograniczenie, do niezbędnego minimum, współpracy międzynarodowej, o ile jest taka możliwość.

Więcej informacji na:

Strona Ministerstwa Zdrowia:

www.gov.pl/web/zdrowie

Strona Narodowego Funduszu Zdrowia

www.nfz.gov.pl/

Strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

www.gis.gov.pl/

 

Obserwując dynamikę sytuacji, podyktowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS CoV-2 oraz liczbą zachorowań na COVID-19 na świecie zwracamy się z uprzejmą prośbą o śledzenie informacji płynących z oficjalnych stron rządowych. Poniżej linki do stron:

 

Akty prawne WSL dotyczące koronawirusa:

Zarządzenie R -1 2020 w sprawie  działań związanych z koronawirusem

Zarządzenie R -2 2020 w sprawie odwołanie zjazdu 14-15.03.2020

Zarządzenie R -3 2020 w sprawie odwołanie zajęć dydaktycznych 12-25 marca 2020

Zarządzenie R -4 2020 w sprawie realizacji procesu kształcenia w okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych