BIULETYN IFNORMACJI PUBLICZNEJ WSL CZĘSTOCHOWA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

mgr inż. Jarosław Kopera - Prezydent


mgr Tomasz Kuk - Wiceprezydent do spraw współpracy z Ukrainą


dr Edyta Sadowska, prof. WSL - Rektor


mgr Dariusz Karmański - Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego

 

dr Agnieszka Markowska, prof WSL - Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego

 

Struktura Organizacyjna WSL