BIULETYN IFNORMACJI PUBLICZNEJ WSL CZĘSTOCHOWA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

mgr inż. Jarosław Kopera - Prezydent
mgr Tomasz Kuk - Wiceprezydent do spraw współpracy z Ukrainą
dr Edyta Sadowska - Rektor
mgr Dariusz Karmański - Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego