Zbiory

Biblioteka Wyższej Szkoły Lingwistycznej gromadzi literaturę naukową z dyscyplin reprezentowanych w Uczelni.
Gromadzimy:

  • Książki: encyklopedie, słowniki, antologie, podręczniki, testy gramatyczne, literatura piękna
  • Wydawnictwa ciągłe w prenumeracie bieżącej: The Teacher, Poliglota, Fremdsprache Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Języki Obce w Szkole, Rocznik Pedagogiczny, Przekładaniec, Kwartalnik Neofilologiczny, Linguistica Silesiana, Studia Anglica Posnaniensia, Informationen zur politischen Bildung , Lingua Legis, Literature and Linguistics, The Interpreter and Translator Trainer, Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Fruehes Deutsch, Research*eu, Studia Germanica Posnaniensia, Neophilologica, Kwartalnik Pedagogiczny, Glottodidactica, English Teaching Professional, Modern English Teacher, Pedagogika Pracy, Rocznik Przekładoznawczy, Z Teorii i Praktyki Języka Polskiego, Idea Przemiany, Zagadnienia Informacji Naukowej
  • Wydawnictwa ciągłe - numery archiwalne: Translating Today Magazine, Oxford Today, English Teaching Forum, European Economy News, National Geographic, Yes!, Spotlight, BBC English, Authentically English, European Dialogue, The World of English, , Network, ELT Journal, The Economist, Studia Niemcoznawcze, Sprawy Nauki, Neofilolog, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, Er(r)go, Germanistische Studien, Merlyn's Pen, Smithsonian, Primar, Politik und Gesellschaft, Kafka, Dialog Europejski, Prawo Unii Europejskiej, Unia Europejska, Monitor Europejski, Monitor Integracji Europejskiej, Earthwatch, Anglorama, Info, Zeitschrift fur Angewandte Linguistik, Przegląd Rusycystyczny, Scripta Neophilologica Posnaniensia, Studia Historica Slavo-Germanica, Neue Deutsche Literatur, Dialog, Education World, Newsweek, Deutschland, Monitor Europejski, Przegląd Glottodydaktyczny
  • Prace dyplomowe
  • Mapy
  • Kasety audio i video
  • Programy multimedialne na CD-ROM
  • Filmy na płytach DVD
  • Bazy danych na płytach CD-ROM i DVD