Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Szkolenie ma formę kursu online. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów I roku z zasadami działania bibliotecznego katalogu elektronicznego, a także podstawami wyszukiwania informacji i korzystania z biblioteki naukowej.Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do indeksu w zimowej sesji egzaminacyjnej jest prawidłowe rozwiązanie testu.

 

Sporządzanie bibliografii załącznikowej - instruktaż

W instruktażu zgromadzone i opracowane zostały zasady sporządzania prawidłowych opisów bibliograficznych do bibliografii załącznikowej. Podane zasady opisów są zgodne z obowiązującymi w Polsce normami.

 

Bibliografia PDF

 

Wyszukiwanie informacji naukowej w Internecie

Celem kursu jest zapoznanie użytkowników z efektywnym wyszukiwaniem w zasobach sieci Internet - szybkim docieraniem do informacji o charakterze naukowym z wykorzystaniem dostępnych w Internecie narzędzi wyszukiwawczych, a następnie ocena tych źródeł.