Biblioteka - Misja

Misją Biblioteki jest wspieranie procesu nauczania i uczenia się, oraz działalności badawczej w Wyższej Szkole Lingwistycznej, poprzez dostarczanie źródeł informacji i dostępu do technologii komunikacyjnych.W tym celu Biblioteka rozwija swoje zbiory, opracowuje je, chroni i udostępnia, oraz stwarza warunki do ich wykorzystania.Żeby udoskonalić nauczanie, stworzyć bazę naukowo-badawczą i zaspokoić potrzeby użytkowników, Biblioteka stosuje w swojej pracy najnowsze technologie informacyjne.