< Fantastyczna informacja dla naszych obecnych i przyszłych studentów online z Emiratów Arabskich! Bezpośrednie połączenie Katowice-Dubaj!
13.04.2016 14:56 Wiek: 4 yrs
Kategoria: Ogłoszenia 2016

Wyższa Szkoła Lingwistyczna – Uczelnia dobrych praktyk.

Poznaj nasze żelazne zasady!


1.      PRZEJRZYSTOŚĆ -  czytelne koszty bez ukrytych pułapek.

2. ELASTYCZNOŚĆ - elastyczne formy podjęcia studiów i finansowania nauki.

3.     SZACUNEK – każdy student to indywidualność. Mając na uwadze godność i dobre imię wszystkich członków naszej społeczności akademickiej, kierujemy się zasadami poszanowania i tolerancji dla wszystkich dopuszczonych prawem poglądów, postaw i stylów życia.

4.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ - dajemy wiedzę i praktykę jako doskonały grunt kariery zawodowej. Absolwenci WSL to ludzie sukcesu!

5.       NOWOCZESNOŚĆ – WSL to nowoczesne metody nauczania i doskonałe programy studiów.

6.       WIEDZA I PRAKTYKA – WSL to również praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy. Oferujemy staże i praktyki krajowe i zagraniczne.

7.    KOMPETENCJA – wykwalifikowana kadra dydaktyczna – doskonali teoretycy i praktycy.

8. EUROPEJSKIE STANDARDY KSZTAŁCENIA – uznawalność dyplomu WSL we wszystkich krajach członkowskich UE.

9. MIĘDZYNARODOWOŚĆ – Wszystkim naszym studentom oferujemy możliwość odbycia części studiów na jednej z naszych partnerskich uczelni.

10 BEZSTRONNOŚĆ – WSL to odpowiedzialność społeczna. Zabierając głos czy wyrażając opinie kierujemy się bezstronnością i obiektywizmem.

 

WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA

TO ZAUFANIE KILKU TYSIĘCY ZADOWOLONYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW!