09.07.2018 14:18 Wiek: 1 year
Kategoria: Ogłoszenia 2017, Top Homepage

WSL z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Filologia


Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie otrzymała pozytywną ocenę programową kierunku "filologia" prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Społecznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Zgodnie z Uchwałą Nr 309/2018 Prezydium Polskiej Komisji akredytacyjnej z dnia 21 czerwca 2018 r. następna ocena programowa nastąpi w roku akademickim 2023/2024.