< EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA ANGIELSKA – SUZ
21.04.2017 07:29 Wiek: 4 days
Kategoria: Top Homepage

Ukraińscy studenci zostali absolwentami Wyższej Szkoły Lingwistycznej

Możliwe? Jak najbardziej tak!


Rektor uniwersytetu w Melitopolu podczas wręczenia kolejnych dyplomów WSL ukraińskim studentom. Możliwe? Jak najbardziej tak!

Ректор университета в Мелитополе в течение вручения следующих дипломов WSL студентам из Украины . Возможно ли это? Абсолютно да!