< Dokończ w WSL studia rozpoczęte na innej uczelni!
01.10.2019 20:22 Wiek: 283 days
Kategoria: Top Homepage

Studia II stopnia dla policjantów i pracowników służby więziennej

Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna.