< Dokończ w WSL studia rozpoczęte na innej uczelni!
23.08.2019 10:49 Wiek: 29 days
Kategoria: Top Homepage

Studia II stopnia dla policjantów i pracowników służby więziennej

Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna.