< Udoskonalamy dla Was laboratorium translacyjno-fonetyczne!
08.12.2016 13:17 Wiek: 41 days
Kategoria: Top Homepage, Ogłoszenia 2016

Relacja z warsztatów nt.: SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA ZAJĘCIACH W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

Studenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie zdobywają wiedzę i rzetelne przygotowanie zawodowe. Uczymy jak organizować proces dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, proponując różne formy zajęć.


„OD ZIARENKA DO BOCHENKA” – WPROWADZANIE DZIECKA W ŚWIAT PEŁEN PRZEŻYĆ, PIĘKNA, ZAPACHÓW, DŹWIĘKÓW I KOLORÓW – prezentacja studentów II/III roku Edukacji Wczesnoszkolnej z Wychowaniem Przedszkolnym.

 Studenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie zdobywają wiedzę i rzetelne przygotowanie zawodowe. Uczymy jak organizować proces dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, proponując różne formy zajęć.

Często zadajemy sobie pytanie, czym właściwie jest „wychowanie przez sztukę”? Jak mamy kształtować młodego człowieka, by zainteresować go pięknem zawartym w różnych dziedzinach sztuki.

Poprzez zajęcia warsztatowe studenci nabywają praktyczne umiejętności. Zajęcia artystyczne stanowią pretekst do podejmowania twórczych działań oraz projektowania własnego warsztatu pracy.