< Filologia Germańska I termin egzaminów dyplomowych
17.06.2020 23:07 Wiek: 24 days
Kategoria: Ogłoszenia, Ogłoszenia 2020

Pedagogika I termin egzaminów dyplomowych


WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 7

 

SESJA EGZAMINACYJNA 2019/2020

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH (I TERMIN)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 PEDAGOGIKA

NIESTACJONARNE ONLINE

 

 

PROMOTOR

KOMISJA

DATA

dr M. Kalaman

 

PRZEWODNICZĄCY: dr E. Sadowska, prof. WSL

CZŁONKOWIE:

dr M. Kalaman

dr A. Kamiński (recenzent)

 

 

11.07.2020 r.

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

Prodziekan Wydziału

Humanistyczno-Społecznego


dr A. M. Markowska, prof. WSL