< ODBIÓR ŚWIADECTW - STUDIA PODYPLOMOWE
26.08.2014 09:20 Wiek: 5 yrs
Kategoria: Ogłoszenia 2014

Odbior dyplomów ukończenia studiów


Szanowni Absolwenci,

informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I i II-go stopnia oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (obrony w czerwcu i lipcu 2014r.) są przygotowane do odbioru. Przypominamy, że ww. dokumenty należy odebrać osobiście w dziekanacie uczelni.