< EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA ANGIELSKA – SUZ
13.04.2019 10:08 Wiek: 1 year
Kategoria: Ogłoszenia, Ogłoszenia 2019

Odbiór dyplomów

Obrony z dnia 9 marca 2019 r.


Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów (obrony z dnia 9 marca 2019 r.) są przygotowane do odbioru.

Przypominamy, że dyplomy absolwenci odbierają osobiście w dniach i godzinach pracy Działu Spraw Studenckich:

  • wtorek - piątek w godz. 9.00 – 14.00
  • sobota - podczas zjazdów