< Double Diploma is your way to a successful future
25.11.2019 11:30 Wiek: 86 days
Kategoria: Ogłoszenia, Ogłoszenia 2010

Odbiór dyplomów

Obrony z 26 października 2019


Informujemy, że w dziekanacie są przygotowane do odbioru dyplomy z obron z dnia 26 października 2019 dla absolwentów I-go i II-go stopnia.

Dyplomy można odbierać w godzinach pracy dziekanatu..